Співпраця команди психолого-педагогічного супроводу для впровадження інклюзивного навчання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Співпраця команди психолого-педагогічного супроводу для впровадження інклюзивного навчання by Mind Map: Співпраця команди психолого-педагогічного супроводу для впровадження інклюзивного навчання

1. раннє виявлення порушень розвитку і надання психолого-педагогічної допомоги.

2. комплексна психолого-педагогічна оцінка розвитку дитини з встановленням особливих освітніх потреб та позитивних сторін розвитку дитини.

3. організація та доступність інклюзивної дошкільної освіти, її наступність із шкільною інклюзією.

4. психологічна готовність дитини та її батьків до навчання спільно з однолітками з типовим розвитком;

5. тісна співпраця з батьками, консультування батьків щодо розвитку дитини, особливостей методів її виховання і розвитку дитини.

6. формування психологічної, когнітивної та методичної компетентності педагогів загальноосвітніх закладів для здійснення фахового супроводу дітей з ООП в умовах інклюзії.

7. створення спеціальних умов в класі, школі.

8. підготовка учнів з типовим розвитком до взаємодії з однолітками, які мають ООП.

9. психолого-педагогічний супровід учнів з особливими освітніми потребами командою фахівців: вчителі загальноосвітньої підготовки, асистенти вчителів, корекційні педагоги, медичний персонал, соціальні педагоги, психологи, батьки дитини.