Get Started. It's Free
or sign up with your email address
wat is kwaliteit by Mind Map: wat is kwaliteit

1. verbetring

1.1. ruimte voor bertering

1.2. streven naar meer

1.3. waarneembare zaken

1.3.1. een goed imago

1.3.2. betrokkenheid

2. openminded

2.1. klaar staan voor verandering

3. participatie

3.1. intrisieke motivatie

3.2. voldoening

4. toegankelijkheid

4.1. diversiteit

4.2. kansen

5. groeikansen

5.1. positief klimaar

5.2. positieve effecten

6. duurzaam

6.1. op,langere termijn resultaat blijven zien

7. goede samenwerking

7.1. reflecties

7.2. observeren