การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การปกป้องข้อมูลส่วนตัว by Mind Map: การปกป้องข้อมูลส่วนตัว

1. 1.ความสำคัญของข้อมูลส่วนตัว

2. 2.วิธีปกป้องข้อมูลส่วนตัว

3. 3.การใช้ข้อมูลอย่างปลอดภัย

4. 4.สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์

5. วิธีปกป้องข้อมูลส่วนตัว

5.1. 1. ตั้งรหัสผ่านป้องกันในอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต

5.2. 2. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวและอัตลักษณ์ไว้ให้ปลอดภัย

5.3. 3. ใช้ระบบเตือนของผู้ให้บริการ

5.4. 4. ลงชื่อออกจากบัญชีทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานอินเทอร์เน็ต