Get Started. It's Free
or sign up with your email address
E-učenje by Mind Map: E-učenje

1. Prednosti e-learninga

1.1. Prednosti za polaznike

1.1.1. Svjetske studije o edukaciji pokazale su da je znanje zadržano nakon edukacije vede prosječno 20% u slučaju korištenja online edukacije nego u slučaju klasičnih metoda.

1.1.2. Online edukacija prosječno troši 50% manje vremena od usporedive edukacije u učionici.

1.1.3. Teme koje tečaj obrađuje možete preskakati ili ponavljati onoliko puta koliko treba.

1.2. Prednosti za predavače

1.2.1. Smanjenje potrebe za učionicom i kvalitetnija predavanja u učionici.

1.2.2. E-learning kao priprema za predavanje.

1.2.3. E-learning kao pomagalo u nastavi.

1.3. Prednosti za poslodavce

1.3.1. Mogudnost distribucije istovrsnog sadržaja istovremeno širom cijele organizacijske strukture.

1.3.2. Mogudnost pradenja napretka i rezultata edukacije.

1.3.3. Uštede - u vremenu; troškovi niži od klasične obuke.

2. Što je e-learning?

2.1. “Učenje uz pomod informacijsko – komunikacijskih tehnoloških alata.”

2.2. “Suprotno onom što često čujemo, e-learning nije samo alat, zapravo uopde nije alat. E-learning je vrsta komunikacijskog kanala, kanala kroz koji se odvija učenje. Poput komunikacije licem u lice, poput tiska ili telefona. Poput TV i audio-video sustava.”

3. Povijest e-learninga

3.1. Od 1960-ih godina kad su profesori psihologije Stanford Universityja eksperimentirali s korištenjem računala podučavajući matematiku u osnovnim školama, pa do široke primjene danas.

3.2. Late 50s - Computer Assisted Learning projects

3.3. 1960. – PLATO (Programmed Logic for Automated Teaching Operations) system developed at the University of Illinois

3.4. 1964. – first authoring system 1968. – University of Alberta, on-line courses for cardiology training 90s – CBT 1998. – Jay Cross: “e-learning” 2001. – Moodle 2009. – It is time to drop “e” from e-learning!

4. Ključni zahtjevi

4.1. -mogućnost samostalnog odabira modula učenja

4.2. -savladavanje gradiva

4.3. -praćenje i izvještavanje

5. Ciljevi e-learninga

5.1. -priprema plana učenja s jasnim ciljevima i rokovima

5.2. -osobno obećanje samom sebi

5.3. -svakodnevni prioriteti

6. Primjeri e-learning sadržaja

6.1. -informatički tečajevi

6.2. -strani jezici

6.3. -poslovni tečajevi

6.4. -osobni razvoj

6.5. -tečajevi sigurnosti