Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Project DASM by Mind Map: Project DASM

1. Fase 1

1.1. Meetgegevens Python

1.1.1. Stator-weerstand

1.1.2. Nullastproef

1.1.3. Kortsluitproef

1.1.4. --> Equivalent schema

1.2. Fasor-diagrammen programmeren

1.3. Equivalent schema controleren

1.3.1. Nullaststroom voor slip = 0

1.3.2. Statorstroom bij lage statorspanning en slip = 1

2. Fase 2

2.1. Kenplaatgegevens --> Equivalent schema

2.1.1. Vergelijken

2.1.1.1. Nullastproef

2.1.1.2. Kortsluitproef

2.2. Fasor-diagrammen programmeren

2.2.1. Nominale slip

2.2.2. Kip-slip

2.2.3. --> Controleren

2.2.3.1. Slip tussen s_nom en s_kip

3. Fase 3

3.1. Bepaal n_np

3.1.1. Bereken fase-stroom

3.1.2. Maak cirkeldiagram

3.1.3. Bereken

3.1.3.1. Spanning E1

3.1.3.2. Luchtspleet-vermogen

3.1.3.3. Totale joule-verlies

3.1.3.4. Mechanisch vermogen

3.1.3.5. Koppel

3.2. Figuren: n_syn - 0 tr/min

3.2.1. Cirkeldiagram

3.2.2. E1 ifv n_np

3.2.3. Stator-stroom ifv n_np

3.2.4. Koppel ifv n_np

3.3. M-n karakteristiek

3.3.1. Verschillende frequenties

3.3.2. Verschillende rotor-weerstanden