Public Relations

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Public Relations by Mind Map: Public Relations

1. Marka

1.1. Korzyści

1.2. Wartość

1.3. Pozycjonowanie

2. Sposoby komunikacji

2.1. Spotkania medialne

2.2. Rozgłos

2.3. Notatki prasowe

2.4. Social media

2.4.1. Facebook

2.4.2. LinkedIn

2.4.3. Instagram

2.4.4. Youtube

2.4.5. Wykop

2.5. Reklama

2.5.1. Globalna

2.5.2. Lokalna

2.5.3. Krótko trwała

2.5.4. Długo trwała

2.5.5. Jawna

2.5.6. Ukryta

2.5.7. Płatna

2.5.8. Przez polecenia

2.5.9. Sponsoring

2.5.9.1. Sportowy

2.5.9.2. Naukowy

2.5.9.3. Charytatywny

3. Cele PR

3.1. Pośrednie

3.1.1. Wsparcie organizacji w osiąganiu celów strategicznych. Celem działań PR może być zmiana postaw i zachowań społecznych. Śledzenie opinii publicznej o organizacji

3.2. Główne / uniwersalne

3.2.1. Kreowanie pożądanego wizerunku organizacji w jej otoczeniu

3.3. Końcowe

3.3.1. Podjęcie konkretnych działań, np podjęcie współpracy partnerskiej

4. Relacje ze społecznością regionalną

4.1. Eventy, zabawy

4.2. Spotkania

5. Relacje z pracownikami

5.1. Praca zespołowa

5.2. Dobra atmosfera na stanowisku pracy

5.3. Imprezy firmowe

5.3.1. Wyjazdy

5.3.2. Spotkania w pracy

5.3.3. Wydarzenia

6. Relacje biznesowe

6.1. Inwestorzy

6.2. Emisja akcji

7. Zarządzanie w sytuacji kryzysowej

7.1. Zapobieganie sytuacjom kryzysowym

7.2. Analizowanie rynku

7.3. Ograniczanie ryzyka do minimum

7.4. Analizowanie sytuacji kryzysowej

7.5. Znalezienie i uporanie się z powodem kryzysu

8. Reputacja

8.1. Opinia

8.2. Elementy wchodzące w reputację

8.2.1. Klienci

8.2.2. Społeczność lokalna

8.2.3. Pracownicy

8.2.4. Internetowy hejt

9. Grupa docelowa PR

9.1. Media

9.2. Kontrahenci

9.3. Wspólnicy

9.4. Pracownicy

9.5. Inwestorzy

9.6. Dostawcy i dystrybutorzy