KAPSAYICI EĞİTİM

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KAPSAYICI EĞİTİM by Mind Map: KAPSAYICI EĞİTİM

1. ÖZELLİKLERİ

1.1. Tüm çocukların gelişimsel, sosyokültürel ve bireysel özellikleri ile gereksinimleri doğrultusunda eğitim almalarını amaçlayan bir süreçtir.

1.2. Eğitim olanakları, sosyal ve kültürel aktiviteler gibi çeşitli fırsatlara aynı derecede ulaşım sağlayamayan tüm çocukları kapsamaktadır.

1.3. Eğitim içinde ayrımcılığın önüne geçer.

1.4. Tüm dezavantajlı öğrencilerin dezavantajlı olmayan akranlarıyla bir arada olması ve eşit şartlarda eğitim görmesini sağlayan öğretim hizmetleridir.

1.5. Öğretmenler ve öğrencileri içerisine alarak tüm eğitim sisteminde öğrenmeyi kolaylaştırma ve çeşitliliğin yararlarını kucaklama hedeflemektedir.

1.6. Kapsayıcı eğitimin nihai amacı eğitim kurumlarında yerleştirilecek kapsayıcı bakış açısı sayesinde toplumu dönüştürmektir.

1.7. Kapsayıcı eğitimin amacı tüm öğrencilerin farklı öğrenme ihtiyaçlarını karşılayabilmektir.

1.8. Zihin haritası, kavram haritası gibi araçlarla nitelikli eğitim sağlayarak öğrencilerin birlikte eğitim almalarını kolaylaştırır.

1.9. Eğitimi evrensel bir hak olarak görür.

1.10. Eğitimin, her öğrencinin özel koşullarına en büyük garantilerle gereken minimum düzeye ulaşmalarına izin verecek şekilde adapte olması gerektiğini söyler.

2. BİLEŞENLERİ

2.1. Öğretmenler

2.1.1. İletişim

2.1.2. Sınıf yönetimi

2.1.3. Öğretim yönetimi

2.2. Okul

2.2.1. Fiziksel ortam

2.2.2. Okul yönetimi

2.2.3. Öğrenciler

2.3. Politika yapıcılar

2.3.1. TBMM

2.3.2. MEB

2.3.3. Diğer bakanlıklar

2.4. Aile ve Çevre

2.4.1. Veliler

2.4.2. Yerel yönetim

3. UYGULAMA ALANLARI

3.1. Mülteci çocukları kapsar.

3.2. Engelli çocukları kapsar.

3.3. Göç ve terörden etkilenen, şiddete ve travmaya maruz kalan çocukları kapsar.

3.4. Geçici koruma altındaki çocukları kapsar.

3.5. Doğal afetlerden etkilenmiş çocukları kapsar.

3.6. Kısaca tüm öğrencileri kapsar.