Педагогіка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Педагогіка by Mind Map: Педагогіка

1. Основні категорії педагогіки

1.1. Освіта

1.1.1. Знання

1.1.2. Уміння

1.1.3. Навички

1.1.4. Розвиток

1.2. Навчання

1.2.1. Викладання

1.2.2. Вчення

1.3. Виховання

1.3.1. Відношення до оточуючого середовища

1.3.2. Світогляд, як сума відношень

1.3.3. Поведінка, як прояв відношення, світогляду

2. Галузі педагогіки

2.1. Історія педагогіки

2.1.1. Значення, предмет, завдання та структура навчального курсу

2.1.2. Джерела історії педагогіки

2.1.3. Основні теорії походження педагогіки

2.1.4. Особливості впливу педагогіки на різних етапах розвитку первісного суспільства.

2.2. Загальна педагогіка

2.2.1. Предмет, об'єкт, завдання педагогіки

2.2.2. Дидактика

2.2.2.1. сутність процесу навчання

2.2.2.2. закономірності та принципи навчання

2.2.2.3. методи навчання, їх класифікація

2.2.2.4. форми організації навчання

2.2.2.5. критерії оцінювання

2.2.3. Сутність та зміст виховання

2.2.4. Педагогічні методи

2.2.5. Педагогічні процеси

2.2.6. Закономірності розвитку особистості дитини

2.2.7. Функції педагогіки

2.3. Вікова педагогіка

2.3.1. пренатальна та перинатальна педагогіка

2.3.2. дошкільна педагогіка

2.3.3. шкільна педагогіка

2.3.4. педагогіка професійно-технічної освіти

2.3.5. педагогіка вищої школи

2.3.6. андрогогіка

2.4. Соціальна педагогіка

2.4.1. андрогогіка

2.4.2. агогіка

2.4.3. герогогіка

2.4.4. віктимологія

2.5. Спеціальна педагогіка

2.5.1. сурдопедагогіка

2.5.2. тифлопедагогіка

2.5.3. олігофренопедагогіка

2.5.4. логопедія

2.5.5. виправно-трудова педагогіка

3. Головні завдання педагогіки

3.1. Методологічне, теоретичне й методичне оновлення змісту освіти

3.2. Відродження і розбудова національної школи

3.3. Розробка й наукове обґрунтування новітніх форм, методів і засобів навчально-виховного процесу

3.4. Створення програм, підручників та методичних посібників для навчально- виховних закладів різних типів

3.5. Формування у дітей та молоді національної самосвідомості, патріотизму, високої моральності, гуманізму, працьовитості

3.6. Орієнтація на індивідуальний розвиток особистості відповідно до природних задатків, здібностей та інтересів дитини

4. Суміжні наукові дисципліни

4.1. Психологія

4.2. Соціологія

4.3. Філософія

4.4. Логіка

4.5. Етика, естетика

4.6. Анатомія

4.7. Фізіологія

4.8. Історія

4.9. Математика

4.10. Кібернетика

4.11. Валеологія