Career Development process & Content development

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Career Development process & Content development by Mind Map: Career Development process &  Content development

1. step 1 - hiểu mình

2. step 2A - hiểu ngành học

2.1. Các bước chọn trường và chọn ngành

2.1.1. Reference: Các bước chọn ngành và chọn trường (phiên bản 2021) – Hướng Nghiệp Sông An

3. step 2B - hiểu nghề

3.1. công thức tuyển dụng

3.1.1. = năng lực hành nghề + mạng lưới chuyên nghiệp + nhu cầu tuyển dụng

3.1.1.1. năng lực hành nghề

3.1.1.1.1. ASK

3.1.1.1.2. học cái gì

3.1.1.1.3. học ở đâu

3.1.1.1.4. học ai

3.1.1.1.5. các cách học hiệu quả

3.1.1.2. mạng lưới chuyên nghiệp

3.1.1.2.1. relationship circle

3.1.1.2.2. how to build a trust relationship

3.1.1.2.3. how to maintain relationship

3.1.1.2.4. networking for introvert person

3.1.1.3. nhu cầu tuyển dụng

3.1.1.3.1. where to find jobs

3.2. tìm hiểu về nghề

3.2.1. người thật việc thật

3.2.1.1. các kỹ năng ko thể thiếu trong ngành xyz

3.2.1.2. 1 ngày của người làm nghề xyz

3.2.1.3. covid thay đổi nghề abc như thế nào?

3.2.2. tự trải nghiệm

3.2.2.1. kể về 5 công việc đầu tiên của bạn

3.2.2.2. nếu quay lại 10 năm trước, bạn sẽ chọn làm nghề gì

3.2.3. kênh thông tin

3.2.3.1. Reference: Các kênh thông tin để tìm hiểu nghề – Hướng Nghiệp Sông An

4. step 3 - kế hoạch hành động

4.1. Plan

4.1.1. how to build plan

4.1.1.1. tools to make a plan

4.1.2. unplanned

4.1.2.1. lý thuyết hỗn loạn + happenstance

4.1.2.2. làm gì khi thực tế ko như kế hoạch

4.1.2.3. nhìn lại career path, có phải luôn là 1 đường thẳng???

4.1.3. vòng tròn thử nghiệm 3T Thích - Thử - Thật

4.2. action

4.2.1. CV/Resume

4.2.1.1. mẫu CV

4.2.1.2. sửa CV

4.2.1.3. những lưu ý tránh mắc phải trong CV

4.2.2. phỏng vấn

4.2.2.1. tips khi đi phỏng vấn

4.2.2.2. cách trả lời câu hỏi abc trong phỏng vấn

4.2.2.3. công thức STAR khi trả lời phỏng vấn

4.2.2.4. cách deal lương

4.2.3. probation

4.2.3.1. skills để sống sót qua 2 tháng probation

4.2.3.2. human skills để tồn tại trong công sở

4.2.3.3. skills ko thể thiếu để đạt "over expectation"

4.3. on board

4.3.1. đánh giá performance review sao cho hiệu quả