ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ by Mind Map: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

1. για ανθρωπους

1.1. ταξί

1.2. τρένο

1.3. λεωφορείο

2. για αγαθά

2.1. φορτηγό

2.2. νταλίκα

2.3. καράβι

2.4. δεξαμενόπλοιο