ขั้นตอนการสร้างพัฒนาโครงสร้างภาษาซีผ่านเว็บไซต์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ขั้นตอนการสร้างพัฒนาโครงสร้างภาษาซีผ่านเว็บไซต์ by Mind Map: ขั้นตอนการสร้างพัฒนาโครงสร้างภาษาซีผ่านเว็บไซต์

1. ขั้นตอนที่ 1 เขียนโปรแกรม (Source code)

1.1. ใช้ editor เขียนโปรแกรมภาษาซี

2. ขั้นตอนที่ 2 คอมไพล์โปรแกรม (Compile)

2.1. นำ source code จากขั้นตอนที่ 1 มาทำการคอมไพล์ เพื่อแปลจากภาษาซีที่มนุษย์เข้าใจไปเป็นภาษาเครื่องที่คอมพิวเตอร์เข้าใจได้

3. ขั้นตอนที่ 3 เชื่อมโยงโปรแกรม (link)

3.1. การเขียนโปรแกรมภาษาซีนั้นผู้เขียนโปรแกรมไม่จำเป็นต้องเขียนคำสั่งต่าง ๆ ขึ้นใช้งานเอง เนื่องจากภาษาซีมีฟังก์ชั้นมาตรฐานให้ผู้เขียนโปรแกรมสามารถเรียกใช้งานได้

4. ขั้นตอนที่ 4 ประมวลผล (run)

4.1. เมื่อนำ executable program จากขั้นตอนที่ 3 มาประมวลผลก็จะได้ผลลัพธ์ (output) ของโปรแกรมออกมา