Họp Bánh 9/6/2021

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Họp Bánh 9/6/2021 by Mind Map: Họp Bánh 9/6/2021

1. Tình hình công việc hiện tại

1.1. Marketing

1.1.1. Phụ thuộc vào chạy quảng cáo kênh Facebook

1.1.2. Facebook thay đổi thuật toán, tỷ lệ chốt giảm

1.1.3. Thực hiện tối ưu Click mess dẫn đến chi phí tăng ( hiện tại 98k/ 1 data)

1.1.4. Tài khoản quảng cáo chết -> mua tài khoản quảng cáo liên tục

1.1.5. Phụ thuộc vào Fanpage Thế Anh Trần (page hiện không chạy QC được)

1.2. Sale

1.2.1. Hiện tại không có Data ( từ thứ 7, tình hình data giảm dần)

1.2.2. Khách hàng tương tác không nhiều ( tỷ lệ phản hồi 50%, tỷ lệ có nhu cầu thấp )

1.2.3. Khách hàng ngắt quãng cuộc trò chuyện, chặn vào bỏ ngang cuộc trò chuyện nhiều

1.2.4. Tỷ lệ chốt đang có sự cải thiện tháng 5 tốt hơn tháng 4 ( 12% >9%)

1.2.5. Chăm sóc lại contact cũ chiếm tỷ lệ thấp (1%)

1.2.6. Thay đổi phương pháp tư vấn tiếp cận linh hoạt

1.3. Editor

1.3.1. Xây dựng kênh tik tok để thu hút

1.3.2. Nội dung chủ yếu là Kaiwa

1.3.3. Xây dựng trên 2 kênh thương hiệu bánh và Thế Anh Trần

2. Cơ cấu tổ chức- Bánh

2.1. Hội đồng quản trị

2.1.1. Trần Thế Anh

2.2. CEO

2.2.1. Hoàng Văn Cường

2.3. Phòng kinh doanh

2.3.1. Leader sale/ marketing/ Plan

2.3.1.1. Hoàng Văn Cường

2.3.2. Sale

2.3.2.1. Đinh Thị Thương

2.3.2.2. Hoàng Xuân

2.3.3. Content

2.3.3.1. Bổ sung

2.3.4. Chạy Ads

2.3.4.1. Nguyễn Thu Thảo

2.3.5. Media

2.3.5.1. Lê Nguyệt Trúc

2.3.5.1.1. Editor video

2.3.5.1.2. Graphic design

2.4. Phòng đào tạo

2.4.1. Quản lý giáo viên

2.4.1.1. Nguyễn Thị thu Trang

2.4.2. R&D

2.4.2.1. Bổ sung

2.5. Phòng hành chính/ nhân sự/ kế toán

2.5.1. Bổ sung

3. Chiến lược cụ thể

3.1. Nguyên nhân

3.1.1. Phụ thuộc vào 1 kênh Facebook để tiếp thị, chưa linh hoạt trong cách tiếp cận đa kênh

3.1.2. Thị trường hiện tại ảnh hưởng bởi Dịch tễ

3.1.3. Chưa có chiến lược cụ thể và xuyên suốt duy trì lâu dài

3.2. Giải pháp

3.2.1. Bộ phận marketing

3.2.1.1. Trực tiếp

3.2.1.1.1. Chạy quảng cáo Facebook

3.2.1.1.2. Khai thác cộng đồng

3.2.1.1.3. thực hiện phát triển đa kênh; facebook, you tube, tiktok,...

3.2.1.2. Tạo phễu

3.2.1.2.1. Group liên quan đến tiếng Nhật, Cộng đồng người Việt tại Nhật, Cộng đồng thực tập sinh, Người có nhu cầu học tiếng Nhật,...

3.2.1.2.2. Fanpage

3.2.1.2.3. Zalo

3.2.1.3. Branding

3.2.1.3.1. KOLs

3.2.1.3.2. Sự kiến, event

3.2.1.3.3. chiến dịch cộng đồng

3.2.2. Bộ phận Sale

3.2.2.1. Thay đổi linh hoạt kịch bản tư vấn, cách tiếp cận

3.2.2.2. Chủ động tìm kiếm khách hàng bằng cách lập trang cá nhân dưới tên Bánh hoặc Trần Thế Anh tiếp cận người khách hàng tại group,...