МАТЕМАТИКА (ІІІ-IV семестр)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
МАТЕМАТИКА (ІІІ-IV семестр) by Mind Map: МАТЕМАТИКА (ІІІ-IV семестр)

1. Алгебра та початки аналізу

1.1. похідна

1.1.1. що таке похідна?

1.1.2. зміст похідної

1.1.2.1. фізичний: швидкість в момент часу

1.1.2.2. геометричний: тангенс кута нахилу дотичної

1.1.3. основні правила

1.1.4. застосування

1.2. інтеграл

1.2.1. що таке інтеграл?

1.2.2. зміст інтеграла

1.2.2.1. фізичний зміст: шлях

1.2.2.2. геометричний зміст: площа

1.2.3. основні правила

1.2.4. застосування

2. Геометрія

2.1. Об'єми та площі поверхонь

2.1.1. тіла обертання

2.1.1.1. циліндр

2.1.1.2. конус

2.1.1.3. куля

2.1.1.4. сфера

2.1.2. многогранники

2.1.2.1. призма

2.1.2.1.1. паралелепіпед

2.1.2.1.2. куб

2.1.2.1.3. призма

2.1.2.2. піраміда

2.1.2.2.1. правильна

2.1.2.2.2. звичайна