Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Теорія виховання by Mind Map: Теорія виховання
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Теорія виховання

Особистість вихованця

Формування моральних якостей

Творча самореалізація

Громадянин України

Виховання здорової особистості

Виховні впливи

Мотиви

Соціалізація

Індивідуальний підхід у вихованні

Спадковість

Основні поняття

Основні поняття теми, педагогічні категорії, визначення, терміни

Виховання

Самовиховання

Перевиховання

Процес виховання

Особистісно орієнтоване навчання та виховання

Суб'єкт-суб'єктне навчання та виховання

Формування

Розвиток

Навчання

Освіта

Середовище

Напрями виховання

Фізичне

Розумове

Моральне

Естетичне

Правове

Громадянське

Статеве

Трудове

Екологічне

Форми виховання

Зовнішнє вираження змісту виховання

За кількістю учнів

За місцем проведення

Методи виховання

Класифікація за В. О. Сластьоніним

Методи формування свідомості

Методи організації діяльності

Методи стимулювання діяльності та поведінки

Методи самовиховання

Виховання у сім'ї

Роль сімейного виховання для формування особистості дитини

Тенденції розвитку сім'ї

Функції сім'ї

Сім'я

Сімейне виховання в Україні

Виховання у колективі

Розвиток та соціалізація особистості у колективі

Функції колективу

Ознаки колективу

Адаптація особистості до колективу

Класний керівник