Теорія виховання

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Теорія виховання by Mind Map: Теорія виховання

1. Особистість вихованця

1.1. Формування моральних якостей

1.2. Творча самореалізація

1.3. Громадянин України

1.4. Виховання здорової особистості

1.5. Виховні впливи

1.5.1. Сімейне виховання

1.5.2. Вплив навчально-виховного закладу

1.5.3. Суспільне середовище

1.5.4. Вулиця

1.5.5. Друзі

1.5.6. Засоби масової інформації

1.5.7. Цінності, закони, традиції суспільства

1.6. Мотиви

1.6.1. Зовнішні

1.6.2. Внутрішні

1.7. Соціалізація

1.8. Індивідуальний підхід у вихованні

1.9. Спадковість

2. Основні поняття

2.1. Виховання

2.1.1. Вихованість

2.1.2. Закономірності виховання

2.1.3. Принципи виховання

2.1.4. Методи, прийоми та засоби виховання

2.2. Самовиховання

2.3. Перевиховання

2.3.1. Виправлення

2.4. Процес виховання

2.4.1. Цілеспрямованість

2.4.2. Двосторонність

2.4.3. Неперервність

2.4.4. Багатогранність форм і змісту, різноманітність завдань

2.4.5. Самокерованість

2.4.6. Формування громадянина України

2.5. Особистісно орієнтоване навчання та виховання

2.6. Суб'єкт-суб'єктне навчання та виховання

2.7. Формування

2.8. Розвиток

2.9. Навчання

2.10. Освіта

2.11. Середовище

3. Напрями виховання

3.1. Фізичне

3.2. Розумове

3.3. Моральне

3.4. Естетичне

3.5. Правове

3.6. Громадянське

3.7. Статеве

3.8. Трудове

3.9. Екологічне

4. Форми виховання

4.1. За кількістю учнів

4.1.1. Індивідуальні

4.1.1.1. Гра на музичних інструментах

4.1.1.2. Колекціонування

4.1.1.3. Читання художньої літератури

4.1.1.4. Вишивання

4.1.1.5. Малювання

4.1.2. Групові

4.1.2.1. Екскурсії

4.1.2.2. Походи

4.1.2.3. Гуртки художньої самодіяльності

4.1.2.4. Політична інформація

4.1.2.5. Година класного керівника

4.1.3. Масові

4.1.3.1. Конференції

4.1.3.2. Фестивалі

4.1.3.3. Тематичні вечори

4.1.3.4. Тижні різних предметів

4.1.3.5. Олімпіади

4.1.3.6. Виставки стінної преси

4.2. За місцем проведення

4.2.1. Позакласна виховна робота

4.2.2. Позашкільна виховна робота

4.2.3. Виховна робота в класі

5. Методи виховання

5.1. Методи формування свідомості

5.1.1. Бесіда

5.1.2. Лекція

5.1.3. Диспут

5.1.4. Приклад

5.2. Методи організації діяльності

5.2.1. Педагогічна вимога

5.2.2. Громадська думка

5.2.3. Вправи

5.2.4. Привчання

5.2.5. Доручення

5.2.6. Створення виховуючих ситуацій

5.3. Методи стимулювання діяльності та поведінки

5.3.1. Змагання

5.3.2. Заохочення

5.3.3. Покарання

5.4. Методи самовиховання

5.4.1. Самоусвідомлення

5.4.2. Самопізнання

5.4.3. Саморегуляція

5.4.4. Самоактуалізація

5.4.5. Самооцінка

6. Виховання у сім'ї

6.1. Тенденції розвитку сім'ї

6.1.1. Зміна ціннісних орієнтацій

6.1.2. Відокремлення молодої сім'ї від родини

6.1.3. Зменшення чисельності сім'ї

6.1.4. Залежність виховання від рівня освіти батьків

6.1.5. Вплив соціально-педагогічних умов на самореалізацію

6.1.6. Обмеження позитивного впливу оточення

6.1.7. Основні проблеми

6.1.7.1. Проблема народжуваності

6.1.7.2. Проблема напруженості в сфері побуту

6.1.7.3. Проблема стабільності сім'ї

6.2. Функції сім'ї

6.2.1. Виховна

6.2.2. Репродуктивна

6.2.3. Економічна

6.2.4. Реактивна

6.2.5. Комунікативна

6.2.6. Регулятивна

6.3. Сім'я

6.3.1. Благополучна

6.3.1.1. Взаємоповага, взаємопідтримка, позитивна емоційна атмосфера

6.3.1.2. Достатній освітній рівень батьків

6.3.1.3. Матеріальна забезпеченість

6.3.2. Неблагополучна

6.3.2.1. Несприятливі умови для розвитку дитини

6.3.2.2. Конфлікти

6.3.2.3. Сім'ї соціального ризику

6.4. Сімейне виховання в Україні

6.4.1. Виховання здорової особистості

6.4.2. Атмосфера емоційної захищеності, любові

6.4.3. Засвоєння дитиною моральних цінностей, культурних традицій

6.4.4. Залучення до спільної з дорослими діяльності

6.4.5. Розвиток працелюбності

6.4.6. Збереження сімейних традицій

6.4.7. Розвиток творчої особистості, що прагне до самореалізації

7. Виховання у колективі

7.1. Функції колективу

7.1.1. Організаторська

7.1.2. Виховна

7.1.3. Стимулювальна

7.2. Ознаки колективу

7.2.1. Спільна соціально значима мета

7.2.2. Спільна діяльність

7.2.3. стосунки відповідальної залежності між членами колективу

7.2.4. Органи самоврядування

7.3. Адаптація особистості до колективу

7.3.1. Індивідуалізація

7.3.2. Інтеграція

7.3.3. Моделі відносин між особистісю та колективом

7.3.3.1. Гармонія

7.3.3.2. Конформізм

7.3.3.3. Нонконформізм

7.4. Класний керівник

7.4.1. Сприяє забезпеченню умов для навчання та розвитку учнів

7.4.2. Організовує змістовне дозвілля

7.4.3. Сприяє підготовці учнів до самостійного життя

7.4.4. Виховує класний колектив

7.4.5. Сприяє забезпеченню соціального захисту учнів