Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tècnica by Mind Map: Tècnica

1. Atención ind.

1.1. JS

1.2. Primeres

1.3. Seguiment puntual

2. Comunitari

2.1. Taula Drogues

2.2. Barris

2.2.1. 1

2.2.1.1. PDC

2.2.1.1.1. Coordinació TCC

2.2.1.1.2. Organització

2.2.1.2. A Porta

2.2.1.3. Seguiment amb el Regidor

2.2.1.4. Vincle amb SS.SS

2.2.2. 2

2.2.2.1. Participació

2.2.2.1.1. Equip Tècnic

2.2.2.1.2. Taula de convivència

2.2.2.1.3. Seguiment amb el Regidor

2.2.2.1.4. Vincle amb SS.SS

2.3. Col·laboracions

2.3.1. Juventut

2.3.2. Mobilitat

2.4. Altres

2.4.1. Vacunació

2.5. Assentaments

3. Accions internes Departament

3.1. SSM-CAT

3.2. Grup Impulsor