Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Правознавство by Mind Map: Правознавство
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

Правознавство

Історичний аспект виникнення держави та права. Загальна характеристика держави та державної влади

ІІ Семестр

Основи публічного права України

Конституційне право

Органи державної влади України

Адміністративне та фінансове право

Кримінальне право

Основи приватного права

Цивільне право

Сімейне право

Трудове право

І Семестр

Основи теорії права та правовідносин

Поняття і загальна характеристика права. Поняття і структура правової системи

Правовідносини

Правопорушення і юридична відповідальність

Основи теорії держави

Особа, суспільство, держава

Форма держави

Глоссарій

Мета

Навчитися орієнтуватися в вітчизняному законодавстві, сформувати основу правової культури. Стати розумнішим, а отже кращим.

Конституція України