Правознавство

Карта знань з дисципліни Правознавство

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Правознавство by Mind Map: Правознавство

1. Історичний аспект виникнення держави та права. Загальна характеристика держави та державної влади

2. ІІ Семестр

2.1. Основи публічного права України

2.1.1. Конституційне право

2.1.2. Органи державної влади України

2.1.3. Адміністративне та фінансове право

2.1.4. Кримінальне право

2.2. Основи приватного права

2.2.1. Цивільне право

2.2.2. Сімейне право

2.2.3. Трудове право

3. І Семестр

3.1. Основи теорії права та правовідносин

3.1.1. Поняття і загальна характеристика права. Поняття і структура правової системи

3.1.2. Правовідносини

3.1.3. Правопорушення і юридична відповідальність

3.2. Основи теорії держави

3.2.1. Особа, суспільство, держава

3.2.2. Форма держави

4. Глоссарій

5. Мета

6. Конституція України