Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Логоритміка by Mind Map: Логоритміка

1. Методика проведення логоритмічних занять з д.д.в. з ФФНМ

1.1. Методика розвитку ритмічних здібностей у дітей дошкільного віку

1.1.1. Особливості проведення логоритмічних занять з дітьми різних вікових груп

2. Теоретичні питання логоритміки

2.1. Основні поняття логоритміки

2.1.1. Теоретичні основи логоритмічної роботи при порушеннях мовлення у дітей дошкільного віку

2.1.1.1. Засоби логоритміки

3. Методика організації логоритмічної роботи з дітьми дошкільного віку

3.1. Методика організації логоритмічної роботи з дітьми із ФФНМ в умовах ДНЗ