Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Логоритміка by Mind Map: Логоритміка
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Логоритміка

Методика проведення логоритмічних занять з д.д.в. з ФФНМ

Методика розвитку ритмічних здібностей у дітей дошкільного віку

Особливості проведення логоритмічних занять з дітьми різних вікових груп

Теоретичні питання логоритміки

Основні поняття логоритміки

Теоретичні основи логоритмічної роботи при порушеннях мовлення у дітей дошкільного віку, Засоби логоритміки

Методика організації логоритмічної роботи з дітьми дошкільного віку

Методика організації логоритмічної роботи з дітьми із ФФНМ в умовах ДНЗ