Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Логоритміка by Mind Map: Логоритміка
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Логоритміка

Методика проведення логоритмічних занять з д.д.в. з ФФНМ

Методика розвитку ритмічних здібностей у дітей дошкільного віку

Теоретичні питання логоритміки

Основні поняття логоритміки

Методика організації логоритмічної роботи з дітьми дошкільного віку

Методика організації логоритмічної роботи з дітьми із ФФНМ в умовах ДНЗ