Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Здоров'язбережувальні технології в навчально-виховному процесі початкової школи by Mind Map: Здоров'язбережувальні технології в навчально-виховному процесі початкової школи
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Здоров'язбережувальні технології в навчально-виховному процесі початкової школи

Тема 1. Поняття здоров'язбережувальних освітніх технологій. Типи технологій.

Тема 2. Загальнометодичні та специфічні принципи оздоровчої педагогіки.

Тема 3. Особливості навчання учнів в умовах здоров'язбережувальної педагогіки.

Тема 4. Система здоров'язбережувальної діяльності навчального закладу.