Create your own awesome maps

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account?
Log In

Здоров'язбережувальні технології в навчально-виховному процесі початкової школи by Mind Map: Здоров
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Здоров'язбережувальні технології в навчально-виховному процесі початкової школи

Тема 1. Поняття здоров'язбережувальних освітніх технологій. Типи технологій.

Тема 2. Загальнометодичні та специфічні принципи оздоровчої педагогіки.

Тема 3. Особливості навчання учнів в умовах здоров'язбережувальної педагогіки.

Тема 4. Система здоров'язбережувальної діяльності навчального закладу.