Здоров'язбережувальні технології в навчально-виховному процесі початкової школи

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
Здоров'язбережувальні технології в навчально-виховному процесі початкової школи by Mind Map: Здоров'язбережувальні технології в навчально-виховному процесі початкової школи

1. Тема 1. Поняття здоров'язбережувальних освітніх технологій. Типи технологій.

2. Тема 2. Загальнометодичні та специфічні принципи оздоровчої педагогіки.

3. Тема 3. Особливості навчання учнів в умовах здоров'язбережувальної педагогіки.

4. Тема 4. Система здоров'язбережувальної діяльності навчального закладу.