KOMUNITI MAMPAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KOMUNITI MAMPAN by Mind Map: KOMUNITI MAMPAN

1. KOMUNITI GUARDED DAN GATED

1.1. GATED COMMUNITY : Kumpulan penduduk yang tinggal di kawasan kediamanan bertanah berhak

1.2. TARIKAN GUARDED COMUNITY

1.2.1. Keselamatan

1.2.2. Gaya hidup

1.2.3. Perlindungan nilai harta

1.2.4. Garis panduan pembangunan yang jelas

1.2.4.1. Rumah gaya individu yang membantu untuk mengekalkan reka bentuk rumah pada standard yang boleh diterima

1.3. CIRI PENTING

1.3.1. Piawaian bangunan lebih fleksibel dan penggunaan tanah yang lebih cekap

1.4. KELEBIHAN

1.4.1. Masyarakat dan persekitaran lebih selamat

1.4.2. Hidup baru dan eksklusif sebahagian daripada gaya hidup masyarakat

1.4.3. Perkhidmatan mencukupi

1.4.3.1. Pembuangan sampah dan penyelenggaraan boleh dijangkakan

1.5. KEBURUKAN

1.5.1. Dasar Sosial Negara - pengasingan

1.5.2. Konflik antara penduduk Guarded Community dengan Non-Guarded Comunity

2. KEMAMPAN DAN KOMUNITI LESTARI

2.1. Masyarakat yang terdiri daripada sistem sosial, ekonomi dan alam sekitar yang mengandungi interaksi berterusan dan mesti dikekalkan dalam bentuk harmoni atau seimbang

2.2. 6 PRINSIP KEMAMPANAN

2.2.1. Meningkatkan kualiti kehidupan penduduk

2.2.2. Menggalakkan ekuiti sosial di antara generasi

2.2.3. Meningkatkan daya ekonomi tempatan

2.2.4. Meningkatkan kualiti alam sekitar

2.2.5. Menggabungkan daya tahan bencana dan tebatan ke dalam keputusan dan tindakan

2.2.5.1. Gunakan kata sepakat-pembinaan, proses penyertaan apabila membuat keputusan

3. MASYARAKAT MAMPAN

3.1. Maksud

3.1.1. Maureen Hart : ekonomi, sosial dan sistem alam sekitar yang membentuk masyarakat menyediakan kesihatan, produktif, kehidupan yang bermakna untuk semua penduduk komuniti, kini dan akan datang. Masyarakat mampan mengakui bahawa terdapat had kepada sistem semula jadi, sosial dan dibina di atas mana kita bergantung

4. KOMUNITI LESTARI

4.1. Maksud

4.1.1. Mengekalkan bahawa kapasiti (sumber semula jadi, nilai budaya, modal insan dan sosial, ekonomi dan modal yang dibina)

4.1.2. Mempertimbangkan generasi akan datang

4.1.2.1. Komuniti-dimiliki, penyertaan

4.2. KOMPONEN KOMUNITI LESTARI

4.2.1. Aktif, inklusif dan selamat

4.2.2. Diatur dengan baik dan berjaya

4.2.2.1. Penyertaan yang berkualiti dan dipimpin dengan baik

4.2.3. Sensitif kepada alam sekitar

4.2.4. Persekitaran direka dengan baik

4.2.5. Perhubungan fizikal yang baik

4.2.6. Keadilan kepada semua

5. BENTUK SOSIAL BARU

5.1. KOMUNITI MAYA

5.1.1. MAKSUD

5.1.1.1. Komuniti yang berkongsi minat, idea dan perasaan yang sama melalui internet atau rangkaian usaha sama lain

5.1.1.2. Rheingold : Kesatuan sosial yang muncul dari internet apabila manusia sudah cukup menjalankan perbincangan awam untuk tempoh lama dengan perasaan manusia yang mencukupi untuk membentuk rangkaian dan hubungan peribadi ruang siber

5.1.2. KELEBIHAN

5.1.2.1. Kekurangan prejudis kepada sifat fizikal

5.1.2.1.1. Umur, bangsa, jantina, kecacatan dan lain-lain

5.1.2.2. Mudah bertemu orang ramai dengan kepentingan

5.1.2.2.1. Mudah untuk orang yang bekerja

5.1.2.2.2. Membawa kebaikan kepada masyarakat

5.1.3. KEBURUKAN

5.1.3.1. Pandangan politik atau pilihan gaya hidup

5.1.3.2. Mengasingkan ;

5.1.3.2.1. Kelas sosial

5.1.3.2.2. Bangsa atau etnik

5.1.3.2.3. Umur atau status keluarga