กราฟิก

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
กราฟิก by Mind Map: กราฟิก

1. คำว่า กราฟิก (Graphic) มาจากภาษากรีก 2 คำคือ 1. Graphikos หมายถึง การวาดเขียน 2. Graphein หมายถึง การเขียน

2. คอมพิวเตอร์กราฟฟิก หมายถึง การสร้าง การตกแต่งแก้ไข หรือการจัดการเกี่ยวกับรูปภาพ โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ในการจัดการ ยกตัวอย่างเช่น การทำ Image Retouching

3. ประเภทของกราฟิก

3.1. กราฟิกแบบ 2 มิติ เป็นภาพที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่น ภาพถ่าย รูปวาด ภาพลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ รวมถึงการ์ตูนต่างๆ ในโทรทัศน์

3.2. กราฟิกแบบ 3 มิติ เป็นภาพกราฟิกที่ใช้โปรแกรมสร้างภาพ 3 มิติโดยเฉพาะ เช่น โปรแกรม 3Ds Max โปรแกรม Maya เป็นต้น

4. ประเภทของภาพกราฟิกทางคอมพิวเตอร์

4.1. 1. ภาพบิตแมพ (Bitmap)เป็นภาพที่มีการเก็บข้อมูลแบบพิกเซลหรือจุดเล็กๆที่แสดงค่าสี ดังนั้นภาพหนึ่งๆ จึงเกิดจากจุดเล็กๆหลายๆ อิมเมจภาพสร้างสร้างสีเก็ตเจตกับน้อย

4.1.1. ข้อดี โปรแกรมสำหรับจัดการ ภาพประเภทนี้ มีอยู่หลากหลายและมีความเข้าใจได้ง่ายกว่า และนามสกุลไฟล์ สามารถนำไปใช้ประโยชน์และเข้าถึงไฟล์ได้ง่าย

4.1.2. ข้อเสียคือ เมื่อย่อขยายภาพประเภทนี้ หรือทำการแก้ไข ดัดแปลงภาพ อาจจะทำให้เกิดการสูญเสียความละเอียดของภาพไป ทำให้ภาพนั้นไม่คมชัด ไม่สวยงาม

4.2. 2. Vector เป็น ภาพกราฟิก อ้างตรงความสัมพันธ์ ประโยคที่เกินคาด มุ่งเป้าเป้า ภาพจะเกิน เป้าเกินคาด...

4.2.1. ข้อดีคือ เหมาะสำหรับการออกแบบ วาด เขียน ลงสี ค่าสีที่คมชัด ควบคุมได้ เพื่อให้ไฟล์ต้นฉบับ สามารถนำไปประกอบกับงานอื่นๆ

4.2.2. ข้อเสียคือ ในการสร้าง ออกแบบและเขียน กราฟิกประเภท Vecter จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญทางโปรแกรมพอสมควร