"ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА ІСПАНСЬКОЇ МОВИ"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
"ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА ІСПАНСЬКОЇ МОВИ" by Mind Map: "ТЕОРЕТИЧНА ГРАМАТИКА ІСПАНСЬКОЇ МОВИ"

1. ІСПИТ

2. Змістовий модуль 2

2.1. Тема 5. Дієслівна синтагма: дієслово.

2.2. Тема 6. Cинтаксис простого речення

2.3. Тема 7. Cинтаксис складого речення

2.4. ПМК 2

3. Змістовий модуль 1

3.1. Тема 1. Предмет и задачi теоретичної граматики. Морфологія та синтаксис як дві складові частини граматики.

3.2. Тема 2. Іменникова синтагма: іменники.

3.3. Тема 3. Іменникова синтагма: займенники, числівники, артиклі.

3.4. Тема 4. Прикметникова синтагма. Прислівникова синтагма.

3.5. ПМК 1