ฉันอยากได้ผลการเรียนที่ดีกว่านี้

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ฉันอยากได้ผลการเรียนที่ดีกว่านี้ by Mind Map: ฉันอยากได้ผลการเรียนที่ดีกว่านี้

1. Prototype

1.1. วางแผนการเข้าเรียนทุกคาบ โดยต้องไปถึงห้องเรียน 15 นาทีก่อนชั้นเรียนจะเริ่ม

1.2. สรุปการเรียนในวิชานั้นๆ ทุกๆกลางคืนของวันที่เรียน

1.3. เตรียมตัวสอบในรายวิชานั้นๆ 3 วันก่อนการสอบ

2. Test

2.1. ทำตามตารางที่กำหนดให้ได้

2.2. ประเมินผลรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน

2.3. รีวิวผลที่ได้ ผลที่เป็นไปตามคาดหวัง และหาสาเหตุในการที่ผลไม่ได้เป็นไปตามคาดว่าเกิดจากอะไรอ( AAR )

2.4. แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ โดยการหาต้นเหตุที่แท้จริง

3. Empathize

3.1. เข้าใจถึงความต้องการของตัวเอง

3.2. เข้าใจว่าตัวเองเป็นแปรสำคัญในการเปลี่ยนแปลงนี้

3.3. ยอมรับกับผลการเรียนที่ผ่านมา

4. Define

4.1. ฉันต้องการผลการเรียนที่มากกว่า 3.5

4.2. วิชาที่สามารถช่วยให้เกรดเฉลี่ยถึงเป้าหมายคือกลุ่มวิชาบัญชีและกฏหมาย

5. Ideate

5.1. วิธีที่ 1 คือ การอ่านสรุปก่อนและหลังเข้าเรียน(D)

5.2. วิธีที่ 2 การเข้าเรียนทุกคาบ (Q)

5.3. วิธีที่ 3 การเข้าใจโครงสร้าง แนวคิดของบทเรียนได้ทั้งหมด (B)

5.4. วิธีที่ 4 คือการสามารถถ่ายทอดและสอนบทเรียนที่เข้าใจให้กับเพื่อนได้ (B)

5.5. วิธีที่ 5 คือ สรุปบทเรียนด้วยตัวเองโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วย (D)