KẾ HOẠCH HỌC TẬP 5 NĂM ĐẠI HỌC

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
KẾ HOẠCH HỌC TẬP 5 NĂM ĐẠI HỌC by Mind Map: KẾ HOẠCH HỌC TẬP 5 NĂM ĐẠI HỌC

1. Năm nhất

1.1. Học kì 1

1.1.1. GPA: 3.2

1.1.1.1. Chuyên cần: >85%

1.1.1.2. Nghiên cứu giáo trình, ôn thi hiệu quả

1.1.2. Học thêm nội thất ở công ty D- house

1.1.2.1. Địa điểm: đường thanh lương

1.1.2.2. vai trò học việc

1.1.3. Học bổng loại Giỏi

1.1.3.1. GPA: 3.4

1.1.3.2. Điểm rèn luyện: 80 - 90 điểm

1.2. Học kì 2

1.2.1. Làm thêm: Sales, gia sư, phục vụ...

1.2.1.1. Tích luỹ kinh nghiệm cho bản thân

1.2.1.2. Trải nghiệm, khám phá, nâng cao kĩ năng mềm

1.2.2. CLB

1.2.2.1. Tích cực tham gia các hoạt động, tổ chức, chương trình

1.2.2.2. Học hỏi kinh nghiệm, chuyên môn từ các anh chị

2. Năm hai

2.1. Học kì 1

2.1.1. GPA: 3.6

2.1.2. Tham gia tuyển thành viên cho CLB

2.1.3. được lm chính tại công ty D-House

2.2. Học kì 2

2.2.1. Học bổng Xuất sắc

2.2.1.1. GPA: >3.6

2.2.1.2. Điểm rèn luyện: >90 điểm

2.2.2. Tham gia tuyển thành viên CLB

2.2.3. Làm thêm tiết kiệm tiền

3. Năm ba

3.1. Học kì 1

3.1.1. GPA: 3.6

3.1.2. CLB

3.1.2.1. CLB

3.1.2.2. Đào tạo thế hệ mới

3.2. Học kì 2

3.2.1. Liên hệ công việc làm thêm ở các công ty, doanh nghiệp nhỏ

4. Năm tư

4.1. Học kì 1

4.1.1. chuẩn bị CV thực tập

4.1.2. Tìm hiểu thêm về các công ty lớn

4.2. Học kì 2

4.2.1. Học khoá kiến trúc xây dựng ngắn hạn

4.2.1.1. Thời gian: 20 buổi

4.2.2. đi thực tập

5. Họ và tên: Phan Quang Anh Khoa Lớp: 20KT3 Mã SV: 2051010250

5.1. học kì 1

6. Năm Năm

6.1. học kì 1

6.1.1. đồ án

6.1.1.1. chọn đề tài

6.1.1.2. tìm ý tưởng

6.1.1.3. tiến hành

6.2. học kì 2

6.2.1. bảo vệ đồ án

6.2.2. hoàn thành tốt nghiệp

6.2.3. viết Cv chuẩn bị xin việt