Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Plakat by Mind Map: Plakat

1. Środki artystyczne

1.1. graficzne

1.2. fotograficzne

1.3. grafika komputerowa

1.4. mieszane

1.4.1. fotograficzno-graficzne

1.4.2. fotograficzno-liternicze

1.4.3. graficzno-liternicze

2. Rodzaje

2.1. plakat informacyjny

2.1.1. poster naukowy

2.2. plakat filmowy

2.2.1. afisz

2.2.2. afisz - zwiastun

2.2.3. plakat - zwiastun filmu

2.2.4. plakat - wywieszka kinowa

2.3. plakat reklamowy

2.3.1. baner

2.3.2. bilbord

3. Czym jest

3.1. Dzieło sztuki

3.2. Środek przekazu

4. Język i środki stylistyczne

4.1. Allegoria

4.2. Metafora

4.3. Mówi wprost