MARKETING PLAN

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
MARKETING PLAN by Mind Map: MARKETING PLAN

1. Chạy Quảng cáo bám đuổi khách hàng - Khi lượt truy cập web lên trên 1000

2. Website

2.1. Thiết kế : Đức phụ trách - Dead line upload 30/07 - superfine.vn

2.2. Cần Mua HOSTING - TENTEN

2.3. 6 bài viết PR - Nội dung Web - Nhi-KimAnh-VyVy - Done 30

2.4. MarkDao - Xây dựng giao diện tham khảo

3. Facebook

3.1. Fanpage - Nhi

3.2. Trang cá nhân HiepFR - Mr.Hiep and Nhi

3.3. Facebook Tool

3.3.1. Tăng mắt livestream - Linh tìm dịch vụ

3.3.2. Facebook content trend, hack - KINGCONTENT - Chi phí

3.4. Quảng cáo tiếp cận người dùng

4. Tiktok

4.1. Mỗi ngày 1 clip với nhiều ý tưởng - Kim Agency đảm nhận - KHÁC YOUTUBE - 1 phút only

4.1.1. Clip động lực bằng text

4.1.2. Clip Motivation nước ngoài thu voice Mr.Hiệp

5. Youtube

5.1. Tải những clip Motivation của nước ngoài - phiên dịch - voice Mr.Hiệp

5.2. Clip động lực chèn chữ - Branding Superfine

6. Zalo

6.1. Zalo official account -Hoàn thành ngày 29

6.2. Quảng cáo Banner, Form, wensite

7. Google

7.1. Google Doanh Nghiệp

7.2. Google Adword - Tìm kiếm đến website dựa trên từ khóa

7.3. Google GDN - Banner xuất hiện ở các web liên kết đến từ khóa và mục tiêu

7.3.1. 20 Banner - đã hoàn thành 15

7.3.2. TVC short clip 10s chèn quảng cáo Youtube

8. Instagram

8.1. Nhi Phụ Trách-Deadline 30/7

9. Email - Chat BOX

9.1. Mua Email Sever-Ngày 30

9.2. Sử dụng Free ChatBox và Autoresponse email của HiepFr.com

9.3. Sử dụng trả phí của Ladipage

9.4. Mua data email

10. Video

10.1. Tự sản xuất - Chạy tất cả nền tảng - Team Văn

10.1.1. Cắt ra impressing short cut để chạy youtube 10s

11. Landing Page

11.1. Hiepfr.com (Done)

11.2. nguyenhaohiep.com - Nhi phụ trách - Linh hỗ trợ - Done ngày 30

12. Chi phí

13. Quảng cáo

14. Thương Hiệu