Linia de millora de l'expertesa digital

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Linia de millora de l'expertesa digital by Mind Map: Linia de millora de l'expertesa digital

1. Disponibles

1.1. Competències bàsiques en l'ús de les TICS

1.2. Videoconferències

1.3. Excel proveïdor extern

1.4. Ciberseguretat

2. ACTIC

2.1. Esquema

2.1.1. C1 Cultura, participació i civisme digital. Nivell mitjà

2.1.2. C2 Tecnologia digital i ús de l'ordinador i del sistema operatiu. Nivell mitjà

2.1.3. C3 Navegació, cerca i comunicació en el món digital. Nivell mitjà

2.1.4. C4 Tractament de la informació escrita. Nivell mitjA

2.1.5. C5 Tractament de la informació gràfica, sonora i de la imatge en moviment. Nivell mitjà

2.1.6. C6 Tractament de la informació numèrica. Nivell mitjà

2.1.7. C7Tractament de les dades. Nivell mitjà

2.1.8. C8 Presentació de continguts. Nivell mitjà

3. ED en aplicacions corporatives

3.1. Xatsalut

3.2. Miranda