ระบบต่อมไร้ท้อ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบต่อมไร้ท้อ by Mind Map: ระบบต่อมไร้ท้อ

1. ต่อมไพเนียล

1.1. เป็นต่อมขนาดเล็กอยู่บริเวณ กึ่งกลางของสมองส่วนเซรีบรัม ซ้ายและขวา

1.1.1. จะสร้างฮอร์โมนที่ทำหน้าที่ ยับยั้งการเจริญเติบโตของ ต่อมเพศในช่วงก่อนวัยรุ่น เมื่อโตขึ้นจะฝ่อลง

1.1.2. และยังสร้างฮอร์โมนเมลาโทนิน ที่เกี่ยวกับการรับรู้กลางวันกลางคืน

2. ต่อมพาราไทรอยด์

2.1. อยู่ด้านหลังต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมที่เล็กที่สุดมี 2 คู่

2.2. ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุม ปริมาณของแคลเซียมและ ฟอสฟอรัสในเลือด

3. ต่อมไทมัส

3.1. อยู่บริเวณทรวงอก

3.2. ผลิตฮอร์โมนออกมาควบคุม การทำงานของระบบภูมิคุ้มกัน ร่างกาย

4. ต่อมเพศ

4.1. เป็นต่อมที่ทำหน้าที่สร้างเซลล์ เกี่ยวกับการสืบพันธุ์

4.1.1. ต่อมเพศของผู้ชายคืออัณฑะ

4.1.1.1. เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย และสร้างฮอร์โมนเพศชาย ชื่อเทสทอสเทอโรนที่ควบคุมพัฒนาการ และกำหนดลักษณะความเป็นชาย เช่น หนวด เครา การหลั่งอสุจิ เสียงห้าว เป็นต้น

4.1.2. ต่อมเพศของผู้หญิงคือรังไข่

4.1.2.1. ทำหน้าที่สร้างเซลล์ไข่ ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง และสร้างฮอร์โมนเพศหญิง ชื่อเอสโทรเจนและโปรเจสเทอโรน ที่ควบคุมพัฒนาการในความเป็นหญิง เช่น เสียงแหลม เอวคอด มีประจำเดือน

5. ต่อมหมวกไต

5.1. ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมน และกระบวนการเผาผลาญ ในร่างกายสมดุลน้ำเกลือแร่ และการตอบสนองต่อความเครียด

5.2. มีรูปร่างแบนคล้ายหมวก ครอบอยู่บนไตทั้งข้างซ้าย และข้างขวา

6. ต่อมใต้สมอง

6.1. เป็นต่อมขนาดเล็กแต่มีความสำคัญ ที่สุดตั้งอยู่บริเวณใต้สมองแบ่ง ออกเป็น 2 ส่วน

6.1.1. ต่อมใต้สมองส่วนหน้า

6.1.1.1. ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนต่างๆมากมาย

6.1.1.1.1. ฮอร์โมนควบคุมการเจริญเติบโตของร่างกาย

6.1.1.1.2. ฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมหมวกไตส่วนนอก

6.1.1.1.3. ฮอร์โมนเพศ ที่กระตุ้นการเจริญเติบโตของเต้านมและต่อมน้ำนม

6.1.1.1.4. ฮอร์โมนเพศ

6.1.2. ต่อมใต้สมองส่วนหลัง

6.1.2.1. ทำหน้าที่กักเก็บและ ปล่อยฮอร์โมนที่สร้าง จากสมองส่วนไฮโปทาลามัส

6.1.2.1.1. ฮอร์โมนที่ควบคุมสมดุลน้ำ

6.1.2.1.2. ฮอร์โมนที่ควบคุมการหลั่ง ของน้ำนมและการบีบตัวของมดลูก

7. ต่อมไทรอยด์

7.1. เป็นต่อมไร้ท่อที่มีขนาดใหญ่ที่สุด ในร่างกายอยู่บริเวณลูกกระเดือก

7.2. ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการ ใช้พลังงานทั้งจากอาหาร และออกซิเจนที่เรียกว่า เมตาบอลิซึม

7.2.1. เพื่อการเจริญเติบโต

7.2.2. การซ่อมแซมร่างกาย

7.2.3. ควบคุมสมดุลแคลเซียมในเลือด

8. ต่อมที่อยู่ในตับอ่อน

8.1. ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุม ปริมาณน้ำตาลของร่างกาย