Infrastruktur

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Infrastruktur by Mind Map: Infrastruktur

1. Pengangkutan

1.1. Akses jalan raya yang berkesan

1.1.1. Akses Jalan Bersepadu

1.1.2. Kawalan Lalu Lintas Bestari

1.1.3. Tempat Meletak Kenderaan Berkesan

1.2. Pengangkutan Awam Cekap

1.2.1. Rendah Karbon

1.2.2. Pengurusan Pengangkutan Cekap & Bestari

1.2.3. Pengasingan Ruangan Mengikut Jantina/ Keluarga

1.3. Tiada Akses Motor

1.4. Penyediaan Infrastruktur Teknologi Digital

2. Bangunan

2.1. Sistem Bangunan Bestari

2.1.1. Jaringan Komunikasi dalam Bangunan

2.1.2. Data Penggunaan Bangunan

2.1.3. Sistem Keselamatan Bestari

2.2. Seni bina Bercirikan Islam

2.2.1. Mesra Ibadat

2.2.2. Syiar

2.3. Bangunan Hijau

2.3.1. Bahan dan Teknologi Mesra Alam

2.3.2. Struktur Penggunaan Sumber yang Cekap

2.3.3. Jaminan Kesihatan dan Kesejahteraan Penghuni

2.4. Ketersediaan Utiliti

2.4.1. Capaian Internet Berasaskan Fiber

2.5. Keselesaan

2.5.1. Persekitaran Dalaman yang Berkualiti