ระบบต่อมไร้ท่อ

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ระบบต่อมไร้ท่อ by Mind Map: ระบบต่อมไร้ท่อ

1. 2.ต่อมไทรอยด์

1.1. เป็นต่อมที่ใหญ่ที่สุด อยู่ตรงลูกกระเดือก

1.2. ทำหน้าที่ ผลิตฮอร์โมนที่ควบคุมการใช้พลังงานจากอากาศเเละอาหาร เพื่อการเจริญเติบโต ซ่อมเเซมร่างกาย เเละควบคุมเเคลเซียมในเลือด

2. 5.ต่อมไพเนียล

2.1. เป็นต่อมเล็กๆ อยู่กลางสมองส่วนเซรีบรัมซ้ายเเละขวา

2.2. สร้างฮอร์โมนที่ยับยั้งการเจริญเติบโตของต่อมเพศ ช่วงก่อนวยรุ่น เเละเมื่อโจขึ้นจะฝ่อลง

3. 6.ต่อมหมวกไต

3.1. รูปร่างคล้ายหมวกครอบอยู่บนไต ซ้ายเเละขวา

3.2. ผลิตฮอร์โมน เเละกระบวนการเผาผลาญอาหาร สมดุลน้ำ เกลือเเร่เเละความเครียด

4. 3.ต่อมพาราไทรอยด์

4.1. อยูด้านหลังต่อมไทรอยด์ เป็นต่อมที่เล็กสุด

4.2. ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนควบคุมปริมาณเเคลเซียม เเละฟอลเฟตในเลือด

5. 4.ต่อมไทมัส

5.1. ตั้งอยู้ตรงทรวงอก

5.2. ผลิตฮอร์โมน ควบคุมการทำงานของภูมิคุ้มกัน

6. 1.ต่อมใต้สมอง

6.1. ต่อมใต้สมองส่วนหน้า

6.1.1. ผลิตฮอร์โมนมากมาย คือฮอร์โมน กระตุ้มต่อมไทรอยด์ ควบคุมการเจริญเติบโต เเละเพศ

6.2. ต่อมใต้สมองส่วนหลัง

6.2.1. กักเก็บเเละปล่อยฮอร์โมนที่สร้างจากสมองส่วนไฮโปทาลามัส

7. 7.ต่อมในตับอ่อน

7.1. ผลิตฮอร์โมนอินซูลิน ที่ควบคุมน้ำตาลในเลือด

8. 8.ต่อมเพส

8.1. 8.1 อัณฑะ

8.1.1. ลักษณะคล้ายไข่อยู่ในถุงอัณฑะทั้งสองข้าง

8.1.2. ทำหน้าที่สร้างอสุจิ เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศชาย เเละสร้างฮอร์โมน ที่ควบคุมพัฒนาการเเละลักษณะที่เป็นชาย

8.2. 8.2 รังไข่

8.2.1. ขนาดเท่านิ้วหัวเเม่มือของผู้ชาย อยู่ทั้งสองข้างของมดลูก

8.2.2. ทำหน้าที่สร้างเซลล์ไข่เป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศหญิง เเละฮอร์โมนเพศหญิง ที่ควบคุมพฒนาการในความเป็นผู้หญิง