แนวทางการจัดกิจกรรมการสอน “การอ่าน”

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
แนวทางการจัดกิจกรรมการสอน “การอ่าน” by Mind Map: แนวทางการจัดกิจกรรมการสอน “การอ่าน”

1. ความพร้อมด้านจิตใจ

1.1. ส่งเสริมให้มีทัศนคติที่ดีในการอ่าน

2. ความพร้อมด้านความเสมอภาค

2.1. ปรับประสบการณ์ พื้นฐานที่ต่างให้เท่าเทียมกัน

2.2. ความเเตกต่างระหว่างบุคคล

3. ความพร้อมด้านการรับรู้

3.1. เข้าใจในความสามารถของผู้เรียน

4. ความพร้อมด้านร่างกาย

4.1. การรับรู้ทางสายตา

5. ความพร้อมด้านข้อมูลย้อนกลับ

5.1. เพื่อตวรสอบข้อบกพร่องเพื่อหาเเนวทางปรับปรุงเเก้ไขตนเอง

6. ด้านการสอนวิธีการอ่านที่ถูกต้อง

6.1. วีธีการจับหนังสือ

6.2. ท่านั่ง

6.3. ความเร็วในการอ่าน

6.4. รู้จักการเลือกหนังสือ