Вступ до спеціальності "Початкове навчання"

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Вступ до спеціальності "Початкове навчання" by Mind Map: Вступ до спеціальності "Початкове навчання"

1. Професійне становлення майбутнього педагога

1.1. Професія

1.2. Професіонал

1.3. Професійний розвиток

1.4. Етапи процесу самовиховання майбутніх педагогів

1.4.1. — самоусвідомлення і прийняття рішення зайнятися самовихованням;

1.4.2. — планування і розробка програми самовиховання;

1.4.3. — безпосередня практична діяльність з реалізації поставлених завдань в роботі над собою;

1.4.4. — самоконтроль і самокорекція цієї діяльності.

1.5. Прийоми роботи над собою

1.5.1. а) самопереконання

1.5.2. б) самонавіювання

1.5.3. в) самопідбадьорювання

1.5.4. г) самозаохочення

1.5.5. ґ) самопримус

1.5.6. д) самоаналіз

1.5.7. є) практичні прийоми

1.5.8. є) «правила моєї поведінки»

1.5.9. ж) самозобов'язання

1.5.10. з) «упізнай себе»

1.5.11. і) «самохарактеристика» і «взаємохарактеристика»

1.6. Педагогічна практика

1.6.1. Форми виховної роботи в школі

1.6.1.1. етичні бесіди

1.6.1.2. усні журнали

1.6.1.3. читацькі конференції

1.6.1.4. КВК

1.6.1.5. класні години

1.6.1.6. виставки конкурси

1.6.1.7. екскурсії та ін.

1.7. Педагогічне спілкування

1.7.1. Етапи педагогічного спілкування

1.7.1.1. прогностичний

1.7.1.2. комунікативна атака

1.7.1.3. управління спілкуванням в ході педагогічного процесу

1.7.1.4. аналіз здійсненої системи спілкування

2. Загальні основи педагогічної діяльності

2.1. Характеристика педагогічної професії

2.1.1. Роль і місце вчителя в суспільстві

2.1.2. Функції вчителя

2.1.2.1. 1. навчальна

2.1.2.2. 2. виховна

2.1.2.3. 3. оберігаюча

2.1.2.4. 4. інформуюча

2.1.2.5. 5. організаторська

2.1.3. Особливості педагогічної професії

2.1.3.1. Сторони педагогічної діяльності

2.1.3.1.1. позитивні

2.1.3.1.2. Негативні

2.2. Особливості педагогічної діяльності

2.2.1. Види педагогічної діяльності

2.2.1.1. Викладання

2.2.1.2. Виховна робота

2.2.2. Види педагогічної мети

2.2.2.1. віддалена, стратегічна, що потребує мудрості;

2.2.2.2. близька, тактична, що потребує умінь;

2.2.2.3. конкретна, оперативна, що потребує інтуїції

2.2.3. Розв"язання педагогічної ситуації

2.2.3.1. 1. аналіз ситуації;

2.2.3.2. 2. вивчення особливостей особистості учня;

2.2.3.3. 3. детальну розробку проекту рішення;

2.2.3.4. 4. його практичну реалізацію;

2.2.3.5. 5. аналіз результату.

2.2.4. Структура педагогічної діяльності

2.2.4.1. Діагностична діяльність

2.2.4.2. Орієнтовно-прогностична діяльність

2.2.4.3. Конструктивно-проектувальна діяльність

2.2.4.4. Організаційна діяльність

2.2.4.5. Комунікативно-прогностична діяльність

2.2.4.6. Аналітично-оцінкова діяльність

2.2.4.7. Гностична діяльність

2.2.4.8. Дослідницько творча діяльність

2.3. Вимоги до особистості педагога

2.3.1. Риси вчителя

2.3.1.1. розумна любов до дітей

2.3.1.2. знання вчителем свого предмета

2.3.1.3. уміння передавати знання іншим

2.3.1.4. володіння дердавною мовою

2.3.2. Педагогічна майстерність

2.3.2.1. базовий

2.3.2.2. досконалий

2.3.2.3. творчий