Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

Вступ до спеціальності "Початкове навчання" by Mind Map: Вступ до спеціальності "Початкове навчання"
0.0 stars - reviews range from 0 to 5

Вступ до спеціальності "Початкове навчання"

Система освіти в Україні

Система освіти складається із навчальних закладів, наукових, науково-методичних і методичних установ, науково-виробничих підприємств, державних і місцевих органів управління освітою та самоврядування в галузі освіти.

Структура освіти

Освітні рівні

Освітньо-кваліфікаційні рівні

Організаційні форми навчання у ВНЗ

Професійне становлення майбутнього педагога

Професія

Професія — визначений, відносно самостійний вид трудової діяльності, що виник у результаті суспільного розподілу праці і вимагає для її виконання певних здібностей, знань та навичок.

Професіонал

Професіонал - спеціаліст,який здійснює на високому рівні професійну діяльність, свідомо змінює і розвиває себе в праці, здійснює власний індивідуальний творчий внесок у професію, підвищує соціальний престиж професії.

Професійний розвиток

Професійний розвиток — процес наповнення структурних  компонентів професій­ного  досвіду людини,набуття  нових компетенцій, знань,  умінь та навичок.

Етапи процесу самовиховання майбутніх педагогів

Прийоми роботи над собою

Педагогічна практика

Педагогічне спілкування

Загальні основи педагогічної діяльності

Характеристика педагогічної професії

це вид діяльності педагога, який володіє комплексом спеціальних педагогічних знань і практичних навичок, набутих у результаті поглибленої загальної і спеціальної підготовки та досвіду діяльності.

Особливості педагогічної діяльності

Педагогічна діяльність - це особливий вид соціальної діяльності, що передбачає передавання від старших поколінь до молодших накопичених людством культури і досвіду, створення умов для їх особистісного розвитку і підготовки до виконання певних соціальних ролей у суспільстві.

Вимоги до особистості педагога