Tú Quyên-Tạo dựng và chuyển đổi KH tiềm năng

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Tú Quyên-Tạo dựng và chuyển đổi KH tiềm năng by Mind Map: Tú Quyên-Tạo dựng và chuyển đổi KH tiềm năng

1. Tầm quan trọng của việc vẽ chân dung KH tiềm năng

1.1. Xác định chân dung KH tiềm năng giúp tổ chức biết chính xác KH là ai? -> Bán sản phẩm gì phù hợp

1.2. Vẽ chân dung KH tiềm năng phù hợp rất quan trọng, nó sẽ giúp gia tăng khả năng mua hàng và giảm được các chi phí Marketing không đáng có vào các đối tượng KH không phù hợp

2. Các phương pháp xác định KH tiềm năng

2.1. Xác định phân khúc theo địa lý: vùng, miền

2.2. Xác định phân khúc theo nhân chủng học: nam/nữ, độ tuổi, thu nhập

2.3. Xác điịnh phân khúc theo hành vi: tần suất mua hàng, quan niệm sử dụng sản phẩm

2.4. Xác định phân khúc theo tâm lý: thói quen mua online/offline

3. Tìm KH tiềm năng ở đâu?

3.1. Hội thảo

3.2. Hội chợ/Triển lãm giới thiệu SP

3.3. Khu vực xung quanh cửa hàng

3.4. Các mối quan hệ cá nhân

4. Cấp quản lý cần làm gì để tạo dựng và chuyển đổi KH

4.1. Tư duy

4.1.1. Từ bỏ suy nghĩ TÔI ỔN -> Nạp tư duy TÔI SẼ LÀM TỐT HƠN

4.1.2. Luôn nhớ KH là TÀI SẢN VÔ GIÁ - KH LUÔN Ở QUANH TA

4.2. Chuyên môn

4.2.1. Biết cách quản lý và khai thác tài nguyên KH của mình

4.2.2. Thường xuyên sử dụng BỘ CHỈ SỐ để nắm hiện trạng KH tại CH

4.2.3. Trau dồi KỸ NĂNG GIAO TIẾP -> luôn nắm bắt mọi cơ hội để tiếp xúc KH

4.2.4. Hãy là người thành thạo việc phát triển KH mới bằng CÁCH TIẾP CẬN TRỰC TIẾP

5. HÃY CHO KHÁCH HÀNG BIẾT SẢN PHẨM/DỊCH VỤ CỦA BẠN TỐT BẰNG CÁCH CUNG CẤP THẬT NHIÊU THÔNG TIN HỮU ÍCH