Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SEEDING by Mind Map: SEEDING

1. TĂNG TỈ LỆ CLICK=.> TĂNG ĐIỂM SẢN PHẨM

1.1. TÌM TỪ KHÓA CHÍNH XÁC

1.1.1. XEM VIDEO, ẢNH

1.1.2. THÊM GIỎ HÀNG

1.1.3. THẢ TIM

1.1.4. ẤN HỮU ÍCH FEEDBACK

2. QUY TRÌNH

2.1. LỢI ÍCH

2.1.1. TĂNG ĐIỂM LIÊN QUAN

2.1.1.1. TĂNG VỊ TRÍ HIỂN THỊ TRONG TAB LIÊN QUAN

2.1.2. CHẠY QUẢNG CÁO RẺ ĐỐI VỚI TỪ KHÓA SEO

2.2. 1. CHỌN TỪ KHÓA CẦN SEO

2.2.1. ĐẶT TÊN TIÊU ĐỀ, MÔ TẢ SẢN PHẨM, HASHTAG CÓ TỪ ĐÓ

2.3. 2. CHẠY QUẢNG CÁO TỪ KHÓA ĐÓ DƯỚI DẠNG " CHÍNH XÁC "

2.3.1. THẦU SAO CHO SẢN PHẨM TRONG VỊ TRÍ SỐ 10

2.4. 3. NHỜ NGƯỜI SEEDING

2.4.1. TÌM TỪ KHÓA CHÍNH XÁC

2.4.1.1. CLICK SẢN PHẨM

2.4.1.2. XEM VIDEO

2.4.1.3. ẢNH

2.4.1.4. THẢ TIM

2.4.1.5. THÊM GIỎ HÀNG

2.4.1.6. ẤN HỮU ÍCH

2.5. 4. MUA HÀNG

2.5.1. CÓ THỂ TẠO MUA ĐỂ NHẬN QUÀ

2.5.1.1. TĂNG LƯỢT ĐÁNH GIÁ,ĐIỂM SẢN PHẨM

2.6. 5. ĐÁNH GIÁ

3. CÁCH 3: THUÊ CỘNG TÁC VIÊN ĐẶT ĐƠN

3.1. THUÊ CHỊ EM BỈM SỮA, SINH VIÊN

3.1.1. CHI PHÍ TRUNG BÌNH 10K/ĐƠN

3.1.2. KHÔNG ÁP MÃ FREESHIP

3.1.3. KHÔNG NHẬN HÀNG

3.1.4. NHƯỢC : DỄ DIE SHOP

4. NHỜ BÊN VẬN CHUYỂN NHẬN GẠCH ĐƠN

4.1. J & T

4.2. BEST

4.3. NINJA

4.4. GHTK