Вступ до спеціальності (японська)

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Вступ до спеціальності (японська) by Mind Map: Вступ до спеціальності (японська)

1. Загальні відомості про курс

1.1. Робоча програма

1.1.1. Пояснювальна записка

1.1.2. Цілі та завдання

1.1.2.1. Цілі

1.1.2.2. Завдання

1.1.3. Структура програми навчальної дисципліни

1.2. Методичні вказівки

1.3. Тематичний план лекційних

1.4. Тематичний план практичних

1.5. ІНДЗ

1.6. Критерії оцінювання

1.7. Друковані та Інтернет-джерела

1.8. Глосарій

1.9. Форум

2. Модуль ІІ

2.1. Методичні вказівки

2.2. Теоретичний начвчальний матеріал

2.3. Семінарські заняття

2.4. Завдання для СРС

2.5. Модульний контроль

3. Модуль І

3.1. Методичні вказівки

3.2. Теоретичний навчальний матеріал

3.2.1. Лекція 1

3.2.2. Лекція 2

3.3. Семінарські заняття

3.3.1. Проектна діяльність

3.3.2. Практичне завдання

3.4. Завдання для СРС

3.5. Модульний контроль

4. Атестація

4.1. Підсумкове тестування

4.2. Методичні вказівки