Online Mind Mapping and Brainstorming

Create your own awesome maps

Online Mind Mapping and Brainstorming

Even on the go

with our free apps for iPhone, iPad and Android

Get Started

Already have an account? Log In

23 SURFnetdingen by Mind Map: 23 SURFnetdingen
0.0 stars - 0 reviews range from 0 to 5

23 SURFnetdingen

doel

professionalisering mbt computergebruik

professionalisering mbt e-didactiek

leggen van verbindingen binnen de organisatie

leggen van verbindingen binnen en buiten onderwijs

diensten SURFmedia en SURFgroepen aantrekkelijk maken

leren anticiperen op nieuwe ontwikkelingen (2.0 doelen)

Kennismaken met recente webontwikkelingen

vertrouwd raken met open access en open source, creative commons en deelcultuur en gebruikersparticipatie

niet teveel doelen stellen

doelgroep

ICT&O-medewerkers

docenten/wetenschappelijk onderzoekers

studenten

informatiespecialisten

??

beperk je doelgroep

Onderwerpen

SURFgroepen

SURFmedia

Adobe Connect

Weblogs

wiki's

Twitter=micromedia

Poken: niet!

Sociale netwerken ipv LinkedIn

informatievaardigheden/mediawijsheid

Fraudesystemen

gezamenlijk aan één project werken; afspraken over tags

sms stemmen

smartboard

veralgemeniseren

niet uitgaan van 1 product of merk maar van thema of onderwerp

Durf je eigen producten los te laten daar waar te complex

privacy online

wiki's, blogs, docs delen

delen, Flickr, tagging, YouTube

screencasting

online kantoorapplicaties

ELO?

YouTube

Videoconferencing

voorwaarden

voor deelname aan de cursus

voor gebruik van de tools

tools moeten werken binnen de muren van de instelling

eigen visie van SURFnet op doelen en mogelijkheden

Vorm

bruikbare uren, tijd vrijmaken

draagvlak + ondersteuning

tools moeten werken

eigen visie op SURFnet doelen/mogelijkheden

mogelijk maken van techniek (inst. van plugins, audio)

ICT

Ondersteuning

binnen de organisatie

buiten de organisatie

IT-afdeling

SURFnet

SURFspot Flips

centrale hulp, financiering voor coaches

na 23SURFnetdingen?

behoefte laten ontstaan na verdieping in SURFgroepen of SURFmedia

implementatie van diensten

Gebruik maken van onbekend talent

Organisatie

opstart bij SURFnet

alleen online

inzet Adobe connect

feest als afronding

opstartbijeenkomst SURFnet

Alleen online

organisatie F2F

Marketing

Waarom zou men dit doen? In een behoefte voorzien of een probleem oplossen.

Algemener HO-dingen

onderbrengen in 23 dingen bij de thema's

3 lagen organisatie: persoonlijk, werkomgeving/organisatie en klant