Netværksteorien

En kort beskrivelse af Netværksperspektivet

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Netværksteorien by Mind Map: Netværksteorien

1. Grundlæggende koncepter: 1) ser på organisationen ressourcer mhp. på at optimere således at man bevarer evnen til at være konkurrencedygtige. 2) samarbejde kæder 2 eller flere virksomheder sammen hvorved synergien skaber mere end de kunne individuelt

2. Begrænset rationalitet: men ikke med den "onde vilje" der implicit ligger i TCA.

3. Samvær/forbindelser: 1) Dynamiske "relationsship": skal vedligeholdes og skifter over tid. NP fokuserer på måden man styrer sine netværk på. 2) "Relationsship" tager LANG tid at starte og konsolider, tiden måles i år eller årtier. 3) kræver gensidigt udbytte

4. Tillid: 1) skal være gensidig 2) kræver åben og ærlig dialog

5. Paradokser: 1) virksomheder i et netværk er ikke frie til at forfølge muligheder frit når de opstår. Derfor skal man påvirke hele netværket for at gennemføre en ændring. 2) Man påvirker sit netværk samtidigt med at netværket bliver påvirket af ems virksomhed - dvs. en dynamisk og forandrerlig situation. 3) Jo mere en virksomhed prøver at kontrollere deres netværk jo mindre innovativt og effektivt vil det være.

6. Læring i netværk: 1) Et af hovedargumenterne for netværksteorien 2) jo større netværk en virksomhed er en del af jo større potentiale for læring eksisterer der. 3) der er væsentligt større sandsynlighed for at en leverandør kan lære noget i en forretningsntværk hvis de er forbundet til andre af virksomhedens leverandører

7. Geografi: 1) netværkstanken varierer afhængig af geografi: stærkest i Japan, derefter skandinavien, derefter europa generelt - mindst stærkt i USA (og hævdr jeg Kina)

8. Dynamiske markeder og forretningsområder: 1) Kræver en dynamisk og tilpasningsvenlig struktur - derfor netværksteorien idet man skal kunne skabe en forretningsfordel og konkurrence fordel i dette dynamiske område.

9. 3 Præmisser for succesfulldt samarbejde: 1) selv-analyse 2) Kemi 3) compatability/samarbejdsevne

10. 8 I´er der skaber et godt fællsesskab: 1) Indivduel "excellence" (gensidigt udbytte) 2) Importance 3) Investment 4) Information 5) Integration 6) Intitutionalization 7) Integretitet

11. 5 Niveauer af integration: 1) Strategisk integration 2) Taktisk integration 3) Operationel integration 4) Interpersonel integration 5) Kulturel integration

12. 3 Typer Tillid: 1) Kontraktuel => 2) Kompetence => 3) Goodwill

13. Er helt analogt til SYSTEMPERSPEKTIVET/TANKEN

14. Eksternt perspektiv: bygger på VÆRDIFORØGELSE fremfor omkostningsreducering

15. Erstatter ordet CHAIN i SCM med NETWORK

16. Et netværk er i konstant forandring og gensidig tilpasning hvilket kræver forandringsevne og vilje => søger ikke en optimalt ligevægt.

17. Netværk består af 3 komponenter: 1) Aktører 2) Aktiviteter 3) Ressourcer