Customer want to know

Solve your problems or get new ideas with basic brainstorming

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Customer want to know by Mind Map: Customer want to know

1. Product

1.1. Giới thiệu sản phẩm

1.1.1. video hướng dẫn sử dụng

1.1.2. sản phẩm demo dùng thử

1.2. Tại sao lại dùng HiCloud

1.2.1. Các bài báo về tính bức thiết của smb trong việc sử dụng dịch vụ saas

1.2.2. Điểm mạnh của HIPT

1.3. Các khách hàng/chuyên gia nói gì về sản phẩm của Hicloud

2. Process

2.1. Tư vấn bán hàng

2.1.1. Chat online

2.1.2. Hotline

2.1.3. message

2.1.4. Đội ngũ hỗ trợ kĩ thuật

2.2. Quy Trình mua hàng

2.2.1. Lựa chọn, mua hàng tự động trên website

2.2.2. Cam kết bảo đảm chất lượng

2.3. Quy trình thanh toán

2.3.1. ATM

2.3.2. Ví việt

2.3.3. Điều khoản thanh toán

2.4. FAQ

3. Promotion

3.1. Khuyến mại, dùng thử

4. Price

4.1. Bảng giá sản phẩm

4.2. Bảng so sánh với các sản phẩm tương tự trên thị trường