FLU-MAP COVID 19

Track and organize your meetings within your company

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
FLU-MAP COVID 19 by Mind Map: FLU-MAP COVID 19

1. Bản đồ

1.1. Hiển thị vùng dịch bệnh

1.1.1. thông tin chi tiết từng khu vực

1.1.2. vùng cảnh báo

1.1.3. vùng cách ly

1.1.4. vùng có người bị nhiễm bệnh

1.2. Phân màu theo các cấp độ

1.2.1. Red- vùng có người bị nhiễm bệnh

1.2.2. Blue- Vùng cách ly

1.2.3. Gold- Vùng cảnh báo

1.3. Ghim các địa điểm

1.3.1. Khu vực cung cấp thực phẩm

1.3.2. Khu vực khai báo y tế

2. Tin tức

2.1. Diễn biến dịch

2.1.1. Cập nhật thông tin các vùng dịch

2.1.2. thông tin các ca nhiễm, cách ly

2.2. Các tin tức của bộ Y Tế, bộ Công Thương,..

2.2.1. Các thông báo của bộ Y tế,..

2.2.2. Các tin tức khác,..

2.3. Các Khuyến cáo y tế

2.3.1. Quy tắc 5k,..

2.3.2. Các khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh.

2.4. Kênh hỗ trợ kỹ năng phòng ngừa

3. Biểu mẫu người dùng

3.1. Account

3.1.1. Register

3.1.1.1. Mỗi user đăng ký thành công sẽ được cung cấp qrcode riêng

3.1.2. Số điện thoại

3.1.3. số CMND

3.1.4. Location

3.2. Form khai báo y tế

3.2.1. Điều hướng đến trang khai báo y tế của Bộ Y tế

3.2.2. Lọc theo khu vực trên map để điều hướng đến trang khai báo ý tế của khu vực đó

3.3. Form đăng ký khu vực

3.3.1. Khu vực cung cấp thực phẩm

3.3.1.1. Ghim địa điểm lên bản đồ

3.3.2. Chốt khai báo y tế

3.3.2.1. Ghim địa điểm lên bản đồ

3.3.3. Chốt kiểm dịch

3.3.3.1. Ghim địa điểm lên bản đồ

4. Contact

4.1. Đường dây nóng