Wpływ bajki na zahamowanie zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Wpływ bajki na zahamowanie zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym by Mind Map: Wpływ bajki na zahamowanie zachowań agresywnych u dzieci w wieku przedszkolnym

1. Wstęp

2. 1. Podstawy teoretyczne (rozwój społeczny emocjonalny i literatura dla dzieci)

2.1. 1.1. Rozwój dziecka w wieku 4 i 5 lat

2.2. 1.2. Istota agresji

2.3. 1.3. Agresja u dzieci

2.4. 1.4. Charakterystyka literatury dla dzieci w wieku przedszkolnym

2.5. 1.5. Formy ekspresji twórczej

3. 2. Metodologia badań własnych

3.1. 2.1. Cel i przedmiot badań

3.2. 2.2. Problem badawczy

3.3. 2.3. Hipotezy

3.4. 2.4. Metoda, techniki i narzędzia badawcze

4. 3. Analiza wyników badań własnych

4.1. 3.1. Analiza wyników obserwcji

4.2. 3.2. Analiza wytworów dzieci

4.3. 3.3. Wyniki z analizy studium przypadku

4.4. 3.4. Podsumowanie według hipotez badawczych

5. Zakończenie

6. Bibliografia