ประวัติส่วนตัว

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ประวัติส่วนตัว by Mind Map: ประวัติส่วนตัว

1. ชื่อ : สิทธิพล ชินโน

2. ชื่อเล่น : แซ้งค์

3. น้ำหนัก : 125

4. ส่วนสูง : 181

5. การศึกษา

5.1. ระดับประถมศึกษา

5.1.1. โรงเรียนบ้านฝั่งแดง

5.2. ระดับมัธยมศึกษา

5.2.1. ตอนต้น

5.2.1.1. โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

5.2.2. ตอนปลาย

5.2.2.1. โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

5.3. ระดับปริญญาตรี

5.3.1. สาขาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสต์ มหาวิทยาลัยบูรพา

6. งานอดิเรก

6.1. ดูหนัง

6.2. เล่นเกม

6.3. นอน

6.4. เล่นคอมพิวเตอร์

7. รหัสนิสิต : 62030340

8. สิ่งที่ชอบ

8.1. ชอบสีดำ

8.2. ชอบธรรมชาติ

8.3. ชอบภูเขา

9. สิ่งที่ไม่ชอบ

9.1. รัฐบาล

9.2. นายกรัฐมนตรี