RBV - ressourcebaserede

En kort beskrivelse af Det ressourcebaserede perspektiv

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
RBV - ressourcebaserede by Mind Map: RBV - ressourcebaserede

1. Grundlæggende præmisser: 1) Bygger på at fordele skabes via kombination og udnyttelse af virksomhedens ressourcer 2) De ressourcer som virksomheden ikke selv besidder skal erkendes og udbedres - enten via opkøb, uddannelse eller samarbejde. 3) Kernekompetencer er at kunne reagere hurtigt til nye situationer og udfordringer og derved at udbygge sine kompetencer. 4) effektivitet måles som muligheden, evnen og viljen til at udnytte em andem virksomheds kompetencer gennem samarbejdsaftaler i modsætning til at skabe disse kompetencer In-house.

2. Virksomheder der ikke har det rette sæt af aktiviteter/ressourcer indenfor deres forretningsområde risikerer at blive spøgelser (hollow corporations)

3. Er KOMPLEMENTÆRT til TCA - dvs. støtter og udvider TCA-begrebet (eller prøver på det)

4. 3 Muligheder for at tilegne sig kompetencer/ressourcer: 1) Samarbejde 2) Udvikling indenfor egne rammer 3) Opkøb (kan være omkostningsfyldt af juridiske grunde, købet påvirker det købteas værdi, manglende strategisk fleksibilitet, kompetencer er overvurderede eller diffuse, manglende udnyttelse af de opkøbte kompetencer)

5. Fra eksternt til internt fokus (jf. Grant)

6. Grunde til ressourcer som kilde til profit: 1) Internationalisering 2) Teknologisk udvikling 3) Diversifikation på tværs af brancher.

7. Målet er OPTIMAL BRUG AF DE OPTIMALE RESSOURCER

8. Skelner mellem ressourcer og kompetencer: 1) ressourcer er elementer der fungerer som input i produktionsprocessen (kan optimeres v. at udvikle kompetencer => ressourcer) og 2) Kompetencer er evnen til at udføre en opgave eller aktivitet (skal ses relativt i forhold til konkurrenter)

9. Der er et trade-off mll. ressourcer og efficiens

10. Skaber PROFIBITABILITET over tid via: 1) Vedvarenhed (sustainability) - dvs. Varighed, transparens, overførbarhed og replikerbarhed og 2) Approprierbarhed - dvs. ejendomsret/ophavsret og immatrielle aktiviteter (eks. viden indlejret i medarbejdere)

11. Analyseenheden er VIRKSOMHEDEN og dens ressourcer og kapabiliteter. Virksomheden overlever ved aktiv og målbevidst ressourcestyring- og anskaffelse.

12. Tror også på den begrænsede rationalitet jf. TCA men i et perspektiv som NP

13. Kigger som TCA primært INDAD i virksomheden og anskuer andre aktører ud fra den værdi de kan tilføre ENS EGEN VIRKSOMHED

14. Ressourcer kan tentativt anskues og analyseres analogt med Porters 5-forces

15. Grant´s 5 trins model: 1) Indentificer virksomhedens ressourcer (jf. porters 5-forces) 2) Identificer virksomhedens muligheder (capabilities) 3) vurder "rent-generating potential" af ovennævnte 4) vælg strategien der bedst udnytter virksomhedens ressourcer/capabilities jf. eksterne muligheder 5) identificer "ressource gaps" der skal fyldes.

16. Kan anskues som en transitionel fase mellem TCA og NP