Механіка

Механіка

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Механіка by Mind Map: Механіка

1. Кінематика

1.1. Прямолінійний рух

1.2. Рівномірний рух

1.3. Рівноприскорений рух

1.4. Рівноуповільнений рух

1.5. Криволійний рух

1.6. Рух по колу

1.7. Вільне падіння

2. Динаміка

2.1. Сили

2.1.1. Тертя

2.1.2. Натягу

2.1.3. Пружності

2.1.4. Тяги

2.1.5. Реакції опори

2.1.6. Опору

2.1.7. Тяжіння

2.2. Закони Ньютона

2.2.1. 1 Закон Ньютона

2.2.2. 2 Закон Ньютона

2.2.3. 3 Закон Ньютона

2.3. Рух під дією сили тяжіння

2.3.1. Закон всесвітнього тяжіння

3. Механіка рідин і газів

3.1. Архімедова сила для рідин і газів

3.2. Атмосферний тиск

3.3. Гідравлічний прес

3.4. Умови плавання тіл

4. Закони збереження

4.1. Закон збереження імпульсу

4.2. Закон збереження механічної енергії

4.3. Робота та енергія

5. Статика

5.1. Види рівноваги

5.1.1. Стійке

5.1.2. Байдужа

5.1.3. Нестійка

5.2. Прості механізми

5.2.1. Важіль

5.2.2. Блок