การตั้งคำถามอย่างนักวิทยาศาสตร์

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
การตั้งคำถามอย่างนักวิทยาศาสตร์ by Mind Map: การตั้งคำถามอย่างนักวิทยาศาสตร์

1. 1. คำถามที่จุดประกายความสนใจ

1.1. 1.1 เป็นคำถามที่นำเข้าสู่จุดสนใจในเรื่องนั้นๆ 1.2 เป็นคำถามที่แนะนำเพื่อการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

1.1.1. มีอะไรอยู่ภายในนี้?

1.1.2. เธอสังเกตุเห็นอะไรหรือไม่?

2. 2.คำถามที่เกี่ยวกับการวัดและการนับ

2.1. 2.1 จะตอบเชิงปริมาณ เป็นตัวเลข 2.2 ต้องมีการใช้เครื่องมืองต่างๆในการวัด ในการนับ และต้องคำนึงถึงความแม่นยำในการวัดด้วย

2.1.1. ใบไม้นี้ยาวเท่าไหร่?

2.1.2. มีนกมากินอาหารในบริเวณนี้เท่าไหร่?

3. 3.คำถามเปรียบเทียบ

3.1. 3.1 เป็นคำถามที่นำไปสู่การคิดวิเคราะห์ ถึงความเหมือนและความแตกต่าง 3.2 คำถามเปรียบเทียบ ทำให้เกิดการจัดระบบของสิ่งต่างๆ 3.3 ช่วยส่งเสริมให้คิดสร้างสรรค์แบบจำลองสถานการณ์

3.1.1. เปลือกหอยเหล่านี้มีอะไรที่เหมือนกัน และมีอะไรที่แตกต่างกัน?

3.1.2. การทำงานของระบบประสาทกับระบบต่อมไร้ท่อเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

4. 4.คำถามที่นำไปสู่การปฏิบัติ

4.1. 4.1 จะนำไปสู่การลงมือสำรวจ ตรวจสอบให้ได้คำตอบที่ถูกต้อง 4.2 นำไปสู่การตั้งสมมติฐาน

4.1.1. จะเกิดอะไรขึ้นถ้าใส่ยีสต์ลงในสารละลายน้ำตาลที่อุณหภูมิต่างกัน?

5. 5.คำถามที่นำไปสู่การตั้งปัญหา

5.1. 5.1 เป็นคำถามที่จะนำไปสู่การออกแบบการทดลองที่แตกต่างกัน

5.1.1. มีวิธีที่จะทำให้พืชเจริญเติบโต โดยส่วนบอดเจริญในทิศทางเข้าหาพื้นดิน และรากพืชเจริญในทางตรงกันข้ามได้หรือไม่ อย่างไร?