De instelling regelt alles

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
De instelling regelt alles by Mind Map: De instelling regelt alles

1. Landelijke voorzieningen

1.1. KWALITATIEF

1.1.1. Grotere vraag naar standaarden

1.1.2. Grotere vraag naar gemeenschappelijke ketenvoorzieningen

1.2. KWANTITATIEF

1.2.1. Hogere kosten standaardisatieprocessen

1.2.2. Hogere kosten gemeenschappelijke ketenvoorzieningen

2. Student

2.1. KWALITATIEF

2.1.1. One stop shop bij starten van de opleiding

2.1.2. Direct bij de start toegang tot alle leermiddelen

2.1.3. Bij wisselen van opleiding snel weer materiaal

2.2. KWANTITATIEF

2.2.1. Bij overstappen naar andere instelling opnieuw kosten

2.2.2. Niet zelf de goedkoopste oplossing kunnen kiezen bijvoorbeeld via 2e handsmarkt

3. Onderwijsinstelling Docent

3.1. KWALITATIEF

3.1.1. Student heeft altijd direct het benodigde materiaal

3.1.2. Eenvoudig te mixen met open en eigen leermateriaal

3.1.3. Vrijheid / flexibiliteit in kiezen van leermateriaal door de docent neemt af

3.1.4. In aanbesteding standaarden kunnen afdwingen

3.1.5. Instelling is aanspreekbaar op kwaliteit van de organisatie rond leermiddelen

3.2. KWANTITATIEF

3.2.1. Contractonderhandelingen met aanbieders via aanbesteding leveren lagere prijzen / hogere kwaliteit

3.2.2. Financieel risicovol door niet of te laat betalende studenten

3.2.3. Gezamenlijke aanbestedingen kunnen leiden tot lagere kosten voor de student / onderwijsinstelling

3.2.4. Hoge organisatiekosten

3.2.5. Eist een uitgewerkt en gedragen leermiddelenbeleid

4. Intermediair

4.1. KWALITATIEF

4.1.1. Dienstverlening: totaalpakket mogen leveren

4.2. KWANTITATIEF

4.2.1. Meer instellingen organiseren een intern boekenfonds en maken direct afspraken met aanbieders

4.2.2. Minder financiele risico's van wanbetaling

5. Uitgever / Aanbieder

5.1. KWALITATIEF

5.1.1. Nieuw materiaal kunnen ontwikkelen in het kader van aanbestedingen

5.2. KWANTITATIEF

5.2.1. Hogere marge door directe levering aan de onderwijsinstelling

5.2.2. Geen concurrentie van de tweedehandsmarkt

5.2.3. Moeilijker toetreden van kleine uitgevers

5.2.4. Nieuwe klanten via het meedingen in aanbestedingen

6. ICT-leverancier

6.1. KWALITATIEF

6.1.1. Zekerheid over gebruik van standaarden door de onderwijsinstellingen / aanbieders

6.2. KWANTITATIEF

6.2.1. Kan blijven leveren onder de huidige voorwaarden

6.2.2. Geen nieuwe markt voor webshops