NOWE TECHNOLOGIE W SZKOLENIACH

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
NOWE TECHNOLOGIE W SZKOLENIACH by Mind Map: NOWE TECHNOLOGIE W SZKOLENIACH

1. CZYM DLA LUDZI JEST E-LEARNING

1.1. TOTALNE *****

1.2. ZAMKNIĘTE ROZWIĄZANIE

1.3. BIBLIOTEKA WIEDZY

1.4. PLATFORMA DO ZARZADZANIA SZKOLENIAMI

1.5. NAUCZANIE PRZEZ INTERNET

1.6. KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

2. OBAWY

2.1. BRAK KONTATKU ZE SZKOLENIOWCEM

2.2. NIECHĘĆ DO FORM SPOŁECZNOŚCIOWYCH

2.3. SŁABE MATERIAŁY

2.4. NIE LUBIĘ CZYTAĆ

3. NARZĘDZIA SZKOLENIOWE

3.1. PO WARSZTACIE

3.1.1. FORA DYSKUSYJNE

3.1.2. PYTANIA ZA POMOCĄ SMS

3.2. REALIZACJA WARSZTATU

3.2.1. burza mózgów

3.2.1.1. programy on-line

3.2.1.1.1. Mindmeister

3.2.1.1.2. Mind42 (FREE)

3.2.1.2. programy offline

3.2.1.2.1. Freemind (FREE)

3.2.1.2.2. Mindomo

3.2.1.2.3. XMind

3.2.2. icebreaker

3.2.3. prace w grupach

3.2.3.1. forum

3.2.3.2. komunikatory

3.2.3.3. media społecznościowe

3.2.3.3.1. Facebook

3.2.3.3.2. Google+

3.2.3.3.3. Twitter

3.2.3.4. video konferencje

3.2.3.4.1. Skype

3.2.3.4.2. TeamViewer

3.2.3.5. witualna tablica

3.2.3.5.1. BigBlueButton

3.2.3.6. wspóldzielenie dokumentów

3.2.3.6.1. Google Docs

3.2.4. gra szkoleniowa

3.2.4.1. Symulacja gry giełdowej

3.2.5. case study

3.2.6. symulacja

3.2.7. odgrywanie ról

3.2.8. praca z kamerą

3.2.9. dyskusja moderowana

3.2.10. scenka modelująca

3.2.11. indywidualny plan wdrożeniowy

3.2.12. test

3.2.12.1. ankiety online

3.2.12.2. ankiety sms

3.2.12.3. testy z pdf

3.2.13. mini wykład/prezentacja()

3.2.13.1. PowerPoint

3.2.13.2. Prezi

3.2.13.3. Mindmeister

3.2.13.4. Adobe Presenter 8

3.3. PRZED WARSZTATEM

3.3.1. FILMIKI WPROWADZAJĄCE

3.3.2. GRY

3.3.3. TEKSTY

4. SZKOLENIOWIEC

4.1. INICJOWANIE

4.1.1. narzędzia do identyfikacji potrzeb szkoleniowych

4.1.1.1. wywiady

4.1.1.1.1. skype

4.1.1.1.2. teamviewer

4.1.1.2. ankiety

4.1.1.2.1. ankietka

4.1.1.3. testy

4.1.1.3.1. ankietka

4.1.1.3.2. Adobe Acrobat

4.1.1.4. oceny okresowe

4.1.1.4.1. ankietka

4.1.1.5. raporty z poprzednich szkoleń

4.1.1.5.1. edusquare

4.2. PLANOWANIE

4.2.1. analizujemy potrzebę

4.2.2. tworzymy budżet i harmonogram

4.2.3. wybieramy trenerów i miejsce

4.2.4. opracowujemy program

4.3. ZAMYKANIE

4.3.1. wspieramy we wdrożeniu

4.3.2. planujemy kolejne kroki

4.4. KONTROLOWANIE

4.4.1. oceniamy efekty

4.5. UTRZMANIE KONTAKTU Z KLIENTEM

4.5.1. SMS - learning

5. MOODLE

6. NOWE ROZWIĄZANIA

6.1. MYNETWORK

6.2. ARTICULATE

6.2.1. Presentter 09

6.2.2. Quizmaker

6.2.3. Articulate Engage

6.2.4. WYSTKO NA RAZ

7. CO TO JEST E-LEARNING?

7.1. "Szeroki zakres aplikacji i procesów przekazywania wiedzy i rozwijania umiejętności z wykorzystaniem technologii komputerowych."

7.2. PODZIAŁ E-LEARNINGU

7.2.1. GENERACJE

7.2.1.1. PIERWSZA GENERACJA

7.2.1.2. DRUGA GENERACJA

7.2.1.3. TRZECIA GENERACJA

7.2.2. ZE WZGLĘDU NA SYSTEMU

7.2.2.1. CBT (Computer Based Training )

7.2.2.2. WBT (Web Based Training)

7.2.3. PLATFORMY

7.2.3.1. LMS (Learning Management System)

7.2.3.2. LCMS (Learning Content Management System)

7.2.3.3. VCS (Virtual Clasroom System)