Get Started. It's Free
or sign up with your email address
ASAS KEMUDAHAN PERKHEMAHAN by Mind Map: ASAS KEMUDAHAN PERKHEMAHAN

1. KHEMAH

1.1. Bentuk "A"

1.2. Khemah Bell

1.3. Frame

1.4. Ridge

1.5. Igloo

1.6. Bentuk Doom

2. KRAF PERKHEMAHAN

2.1. Kraf Peralatan

2.2. Kraf Bahan Bakar

3. Kraf Kayu

4. LOKASI PERKHEMAHAN

4.1. Ada sumber air

4.2. Tapak lebih tinggi dari sumber air dan rata

4.3. Kawasan yang selamat

5. IKATAN

5.1. Ikatan Seraya

5.2. Simpulan Bunga Kerti

5.2.1. Ikatan Tindih Kasih

5.3. Ikatan Manuk

5.4. Bunga Sila

6. Mudah mendapatkan sumber bahan bakar

7. PERALATAN ASAS

7.1. Perkakasan perkhemahan

7.2. Perkakasan Memasak

7.3. Perkakasan Am

7.4. Barangan Sendiri