Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Kế toán by Mind Map: Kế toán

1. Tại sao

1.1. Để làm được công việc mà mình yêu thích

1.2. Để được làm ở nơi mình ước mơ

2. Ở đâu

2.1. Ở thành phố năng động

2.2. Ở công ty và kinh doanh

3. Bằng cách nào

3.1. Trao đổi thêm nhiều kiến thức về ngành học của mình

3.2. Nắm được tình hình kinh tế hiện nay của thế giới cũng như là Việt Nam

4. Khi nào có thể đi làm

4.1. Sau khi học 4 năm đại học

4.2. Sau khi học 3 năm cao đẳng

4.3. Sau khi học trung cấp 2 năm

5. Ai

5.1. Muốn làm chung với người lãnh đạo như thế nào?

5.2. Muốn những người làm chung với mình sẽ ra sao

6. Kinh nghiệm trong công việc

6.1. Có thể đi làm thực tập sinh trong lúc đó để lấy kinh nghiệm

6.2. Có thể đi học thêm các khóa học nâng cao