PERANCANGAN PROGRAM ATAU MAJLIS

MERANCANG ACARA ATAU MAJLIS

Get Started. It's Free
or sign up with your email address
PERANCANGAN PROGRAM ATAU MAJLIS by Mind Map: PERANCANGAN PROGRAM ATAU MAJLIS

1. 1. MENETAPKAN OBJEKTIF/SASARAN PROGRAM

1.1. 1. Objektif yang boleh dicapai

1.2. 2. Objektif yang terkandung dalam sasaran kerja

1.3. 3. Objektif yang menyeluruh

2. 2. MERANCANG

2.1. 1. Mengadakan mesyuarat pembentukan Ahli Jawatankuasa

2.2. 2. Membentuk AJK program yang dipertanggungjawabkan untuk melaksakan tugasan.

2.2.1. pengacara majlis

2.2.1.1. penyediaan teks

2.2.1.2. merancang bersama stage dan floor manager serta protokol

2.2.2. pembaca doa

2.2.3. pengurus pentas (stage manager)

2.2.4. pengurus acara (floor manager)

2.2.4.1. pengiring vip

2.2.4.2. sambutan

2.2.5. protokol

2.2.5.1. tagging tetamu

2.2.5.2. susunan kerusi VIP

2.2.5.3. susunan bendera

2.2.5.4. susunan VIP semasa penyampaian

2.2.6. persiapan pentas/persiapan dewan/persiapan venue/tempat

2.2.7. makan

2.2.7.1. menyediakan perancangan utk mkn/minum program

2.2.7.2. persiapan mkn minum/menu

2.2.7.3. susun atur/tempat mkn

2.2.8. jemputan/buku program

2.2.9. media/fotografi/liputan

2.2.10. teknikal/ICT/bahan cetak/softcopy,hardcopy

2.2.11. hadiah/cenderamata

2.3. 3. Menyediakan kertas kerja berdasarkan hasil perbincangan dalam mesyuarat penyelarasan.

2.3.1. latar belakang program/ pendahuluan

2.3.2. objektif/matlamat

2.3.3. kolaborasi/rakan kerjasama

2.3.4. sasaran peserta/ hadirin

2.3.5. maklumat program

2.3.5.1. tarikh/hari

2.3.5.2. masa

2.3.5.3. tempat

2.3.5.4. etika pakaian

2.3.6. tentatif/perjalanan proram daripada awal hingga akhir

2.3.7. anggaran kewangan dan perbelanjaan program

2.3.8. senarai AJK

2.3.9. kelulusan pentadbir/ketua jabatan

3. 3. MELAKSANAKAN PERANCANGAN

3.1. Melaksanakan simulasi / raptai / rehearsal

3.2. simulasi boleh dijalankan beberapa kali sehingga pelaksanaan dan susunan aturcara diyakini telah sempurna

3.3. simulasi dijalankan untuk mengenal pasti kelemahan/ kekurangan sewaktu majlis sebenar akan diadakan (pre-event adjustment)

3.4. simulasi diadakan 2dalam tempoh 2 minggu sebelum program sebenar dilaksanakan (bergantung pada tahap penganjuran sesuatu proram)

3.5. MAJLIS / PROGRAM / ACARA DILAKSANAKAN

4. 4.REFLEKSI

4.1. Melaksanakan mesyuarat post mortem program

4.1.1. kenal pasti masalah serta tindakan penambahbaikan serta penyelesaian

4.1.2. menyediakan senarai semak item mengikut AJK untuk kenal pasti masalah

4.1.3. membuat laporan akhir program secara menyeluruh