Get Started. It's Free
or sign up with your email address
SE Education K6 N96 by Mind Map: SE Education K6 N96

1. 6 hình mẫu án hàng

1.1. Thợ săn

1.1.1. Tập trung vào kết quả

1.2. Họa sĩ

1.2.1. Người kể chuyện giỏi, kĩ năng động cảm

1.3. Diễn viên

1.3.1. Sôi nổi, tự tin, thuyết phục tốt

1.4. Tư vấn

1.4.1. Tập trung vào xây dựng lòng tin

1.5. Kiến trúc sư

1.5.1. Chuẩn bị kế hoạch, lộ trình kĩ lưỡng

1.6. Nông dân

1.6.1. Người xây dựng chính sách giỏi

1.7. Ứng dụng:Qua 6 hình mẫu trên, mình soi vào bản thân để nhận ra mình thuộc hình mẫu nào, còn thiếu hình mẫu nào, từ đó điều chỉnh cho phù hợp

2. Vòng lặp hiệu suất

2.1. Tư duy

2.2. Thái độ

2.3. Hành vi ảo

2.4. Kĩ năng

2.5. Hành động

2.6. Ứng dụng: Phải thực hiện đúng quy trình và tròn vai

3. 7 kĩ năng mềm

3.1. Quản trị thời hạn

3.2. Ra quyết định

3.3. Tư duy phản biện/ Giải quyết vấn đề

3.4. Làm việc nhóm

3.5. Khả năng lãnh đạo

3.6. Khả năng giao tiếp

3.7. Động lực bản thân

3.8. Ứng dụng: Qua 7 kĩ năng mềm giúp bản thân nhận thấy mình có những kĩ năng nào, thiếu kĩ năng nào, từ đó rèn luyện các kĩ năng còn thiếu, điều chỉnh bản thân cân bằng hơn.

4. 12 bước quy trình bán hàng

4.1. Tạo khách hàng tiềm năng

4.2. Phân loại khách hàng tiềm năng

4.3. Chuẩn bị trước khi tiếp cận

4.4. Tiếp cận khách hàng

4.5. Khơi gợi hứng thú

4.6. Xây dựng lòng tin

4.7. Thuyết trình bán hàng

4.8. Nỗ lực chốt đơn

4.9. Cung cấp dịch vụ

4.10. Chờ khách hàng giới thiệu

4.11. Quản trị mối quan hệ

4.12. Kêu gọi sự ủng hộ của khách hàng

4.13. ứng dụng: Với 12 bước quy trình bán hàng giúp bản thân nhận ra muốn làm dduwwocj bất cứ một việc gì thành công cũng cần áp dụng đầy đủ và đúng các bước theo quy trình trên

5. Roam

5.1. Kết quả

5.2. Cơ hội

5.3. Hành động

5.4. Động lực

5.5. Ứng dụng: Sử dụng bộ câu hỏi Roam để Coach cho mình, cho người xung quanh để cải thiện bản thân và giúp mọi người thay đổi