Get Started. It's Free
or sign up with your email address
Rocket clouds
God undervisning by Mind Map: God undervisning

1. Kunnskap

1.1. Tilpass deg nivået du underviser på

1.1.1. Underviser du på barnetrinnet, lær deg å spille gitar. Lære deg noen eventyr utenat.

1.1.2. Underviser du på videregående...

1.1.3. Finn forklarende eksempler fra elevenes egen verden

1.2. Kunnskap som oppleves relevant for elevene

1.3. Og dermed også interessant

1.4. Krydder = fascinerende kunnskap og gode småhistorier

1.5. Faglig tillit gjør det lettere å skape gode relsjoner til elevene.

1.6. Det du kan er det lettere å vise engasjement for

1.7. Knytt det elevene skal lære til noe de kan fra før. Forklar det nye gjennom det kjente. Sørg for å tilegne deg et reservoar av illustrerende eksempler, illustrasjoner og sammenligninger.

2. Planlegging/struktur

2.1. Ha en plan og et eget overordnet mål for timen. Slik blir det lettere å se hva som fungerer/ikke fungerer.

2.2. La likevel ikke målet og planen stå i veien for de gode mulighetene som tilfeldig dukker opp.

2.3. Sørg for at elevene opplever/ser sin egen utvikling

2.4. Legg forholdene til rette for at du er like mye veileder som dommer

2.5. Det kan være fint for elevene å vite hva de skal lære, men ikke alltid. Iblant er det fint med overraskelsesmoment eller at timen begynner å leve sitt eget liv.

3. Elev-lærer-relasjoner

3.1. Vær engasjert

3.2. Vær høflig og positivt innstilt (slik du forventer elevene skal være.)

3.3. Bruk humor, og særlig selvironi

3.4. Bli et faglig forbilde og vis at du liker faget

4. Ethos

5. Pathos

6. Logos

7. Variasjon

7.1. Forutsigbarhet er bra, men kan også gjøre undervisningen veldig kjedelig

7.2. Elever lærer på ulike måter, ergo bør du undervise på ulike måter.

7.3. Et bredere repertoar gjør deg i stand til å mestre elever og klasser av vidt forskjellig kaliber.

7.4. Gjennom variasjon fremstår du mer evnerik (= bedre ethos)

8. Langsiktige strategier

8.1. Et år går fort, men er fremdeles langt Glem ikke at hver enkelt økt skal bidra til et fremtidig mål.

8.2. Skap systemer som gjør arbeidet mer oversiktlig og effektivt.

9. Følelser

9.1. Følelsene du vil at elevene skal føle:

9.2. En forelesning basert på mild provokasjon